Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/msg/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Geryk
Prowadzący grup: Marcin Geryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedze w zakresie teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych [(K_W04) - 3]

2. Zna zasady funkcjonowania międzynarodowego systemu finansowego oraz międzynarodowych przepływów kapitału [(K_W16) – 3]

3. Posiada umiejętność analizy czynników decydujących o konkurencyjności międzynarodowej gospodarki [(K_U02) – 3]

4. Potrafi samodzielnie analizować wpływ procesów globalizacji na rozwój poszczególnych krajów i regionów [(K_U10) – 3]

Wymagania wstępne:

Makroekonomia

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu: K_W04, K_W16.


Efekty sprawdzane w oparciu o aktywny udział studentów w wykładach – K_U02, K_U10.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metodą jest wykład z aktywnym udziałem studentów

Poszukiwanie materiałów do dalszego studiowania

Pełny opis:

1. Pojecie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych.

2. Powstanie i ewolucja struktury gospodarki światowej.

3. Teorie handlu międzynarodowego.

4. Cele i instrumenty polityki handlowej.

5. Międzynarodowy rynek finansowy.

6. Międzynarodowe przepływy kapitału.

7. Teorie międzynarodowych inwestycji zagranicznych.

Literatura:

J. Świerkocki, Zarys Ekonomii Międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.