Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/zarzpr/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Sylwia Bąk, Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i elementami procesu zarządzania projektem

(K_W05)(3),(K_W10)(2),(K_W11)(2),

w szczególności z organizacją prac projektowych, badaniem wykonalności projektu i oceną jego efektywności ekonomicznej.

K_U16)(2),(K_U13)(2),K_U17)(3),(K_U19)(3), K_K01)(3),(K_K02)(3),

Wymagania wstępne:

Podstawy Zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin testowy jednokrotnego wyboru.

Ćwiczenia:

ocena projektu przygotowywanego na zajęciach [wg kryterium poprawności i zupełności w stosunku do wytycznych w czasie zajęć]

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje, warsztaty komputerowe [symulacje, case study]

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zapoznanie studentów ze strukturą projektu

Pełny opis:

Podaje się podstawowe pojęcia i opisuje proces zarządzania projektem. W szczególności omawia się organizację prac projektowych, dobór zespołu projektowego, planowanie oraz kwestię wykonalności projektu i ocenę jego efektywności ekonomicznej. Zajęcia praktyczne mają na celu przekazanie słuchaczom technik projektowania, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania z wykorzystaniem metod sieciowych. Słuchacze opracowują samodzielnie projekt, wykorzystując program Microsoft Project.

Literatura:

1. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik Przygotowania Przemysłowych Studiów Feasibility. UNIDO, Warszawa 1993 (wyd. II rozszerzone i uzupełnione).

2. Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Wydanie 2 - uzupełnione. Wydawnictwa Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.

3. Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T.,. Górczyńska A,. Ostrowska E.: Projekty inwestycyjne. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk 1999.

4. Griffin R.W.:Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

5. Matczewski A.: Zarządzenie projektem. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Pod red. A. Koźmińskiego i W. Piotrkowskiego. Wyd. V, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.

6. A Guide to the Project Management", PMI, USA 1997. Prace tego Instytutu – Amerykańskiego Instytutu Zarządzania Projektami - publikowane są w witrynie internetowej: http//www.pmi.org.

7. Zarządzanie Cyklem Projektu – podręcznik internetowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004 (http//www.mgip.gov.pl).

8. Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., & Warsta, J. (2002). Agile Software Development Methods: Review and Analysis. VTT Publications 478.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.