Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zin.kst-5.02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji
Jednostka: Biuro Projektu ZintegrUJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 LUB 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Waligóra-Zblewska
Prowadzący grup: Beata Batko, Beata Filipecka, Małgorzata Grabania-Mukerji
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem lektoratu jest przygotowanie do zdawania egzaminu Business English Certificate Vantage (B2) potwierdzającym umiejętności językowe pozwalające na pracę w międzynarodowych korporacjach lub w środowisku angielskojęzycznym.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Informacje dotyczące egzaminu BEC Vantage:

-format egzaminu i budowa zadań egzaminacyjnych

-strategia rozwiązywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych

-strategia planowania zdawania egzaminu jako całości

-kryteria oceny egzaminów jako całości, jak i poszczególnych zadań.

UMIEJĘTNOŚCI

Kurs będzie aktywnie trenował następujące umiejętności:

-doboru i zastosowania odpowiednich środków językowych, leksykalnych i gramatycznych, w celu efektywnego zaliczenia egzaminu oraz ułatwiających pracę w środowisku międzynarodowym

-umiejętności efektywnej komunikacji językowej w środowisku biznesowym (szczególnie pisania- koncentracja na formach: email, raport/sprawozdanie, -propozycja i mówienie- koncentracja na autoprezentacji, prezentacji tematu) które są jednocześnie konieczne do zaliczenia egzaminu

- wyszukiwania informacji szczegółowych w tekście pisanym i mówionym,

ogólnego zrozumienia tekstów pisanych i mówionych

-zrozumienia i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków z różnic kulturowych w międzynarodowym środowisku biznesowym.Wymagania wstępne:

Poziom znajomości języka angielskiego- minimum B2

Forma i warunki zaliczenia:

1. Uczestnik Zadania 4 jest zobowiązany do aktywnego udziału w co najmniej 80% zajęć przewidzianych dla danej Formy wsparcia.

2. Uczestnik Zadania 4 ma obowiązek uczestniczenia w badaniu poziomu kompetencji za pomocą pre/post testów wiedzy i umiejętności, przed i po udzielonej mu Formy wsparcia.

3. W przypadku, gdy dana Forma wsparcia kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu, Uczestnik Zadania 4 jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja bieżąca- udzielanie informacji zwrotnej na temat poprawności językowej

Egzamin próbny na koniec kursu mające na celu podsumowanie przed egzaminem właściwym.

Skrócony opis:

Kurs obejmuje 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne. Bezpośrednim celem jest przygotowanie do zdawania egzaminu Business Examination Certificate Vantage, zaś pośrednim- lingwistyczne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Tematyka zajęć:

1. Prezentacja i ćwiczenie słownictwa fachowego z dziedziny biznesu.

2. Prezentacja i ćwiczenie formatów zadań egzaminacyjnych.

3. Analiza egzaminów próbnych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania popełnianych błędów.

Literatura:

- Business Benchmark Upper Intermediate, Brook-Hart, Guy, 2nd Edition, CUP 2013

- Cambridge Examination Handbooks

-Cambridge BEC Vantage with answers, CUP 2012

- materiały własne wykładowcy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.