Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników (kurs z zakresu rachunkowości)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zin.mk-1.21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników (kurs z zakresu rachunkowości)
Jednostka: Biuro Projektu ZintegrUJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Praca samodzielna, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadkowski
Prowadzący grup: Wojciech Sadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. [Umiejętność czytania i analizowania sprawozdania finansowego]

2. [Umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości w obszarze księgowo-podatkowym przedsiębiorstwa]

3. [Umiejętność przeprowadzenia analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa]


Forma i warunki zaliczenia:

• napisanie pre-testu

• napisanie post-testu i jego zaliczenie (wymagane min. 60% punktów)

• posiadanie 80% obecności

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie pre i post-testu.

Efekty sprawdzane podczas rozwiązywania case studies w ramach ćwiczeń.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• studia przypadków

• konsultacje

• warsztaty grupowe

• wnioskowanie przyczynowo-skutkowe prowadzące do wyjaśnienia mechanizmów danego zjawiska ekonomicznego


Pełny opis:

1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

2. Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania finansowego

3. Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

4. Wycena i ewidencja środków trwałych (amortyzacja po-datkowa i bilansowa)

5. Rachunek zysków i strat – podstawowy podział przy-chodów i kosztów wpływających na wynik finansowy podmiotów gospodarczych

6. KUP i NKUP

7. Rachunek przepływów pieniężnych

8. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

9. Podstawowe formy prowadzenia księgowości

10. Sporządzanie sprawozdań finansowych

Literatura:

1. "Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017

2. "Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie prak-tyczne", M. Chodoń, K. Zasiewska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015

3. „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, B. Gie-rusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2016

4. G. Gołębiowski, A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniew-ski, "Analiza finansowa przedsiębiorstwa", Difin, War-szawa, 2016.

5. D. Wędzki, „Analiza wskaźnikowa sprawozdania fi-nansowego według polskiego prawa bilansowego”, Wol-ters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

6. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, „Analiza finansowa w teorii i praktyce”, Difin, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.