Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zs/sm3sem/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II stopnia niestacjonarne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II st. niest. sem. zimowy (20/21)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 0.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 288 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wisła
Prowadzący grup: Michał Baran, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Marek Bugdol, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Magdalena Jaworek, Monika Jedynak, Piotr Jedynak, Janina Klima, Aneta Lipińska, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Artur Piaszczyk, Jerzy Rosiński, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Marta Tutko, Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

- potrafi zaprojektować badanie naukowe, w tym umie: sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o Zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze jak i analityczne [K_W10 (3), K_U05(3)]

- potrafi napisać pracę badawczą (jak i raport z badań w odniesieniu do studentów studiów stacjonarnych) [K_U05(3); K_U19(2)]


Wymagania wstępne:

Metodyka badań naukowych

Forma i warunki zaliczenia:

- pierwszy semestr - wybór tematu, opracowanie planu pracy oraz wstępnej bibliografii

- drugi semestr - złożenie jednego z rozdziałów

- trzeci semestr - oddanie całej wersji pracy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ostatecznej wersji pracy magisterskiej, w tym ocena strony merytorycznej tekstu oraz poziomu opanowania wymogów formalnych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium

Bilans punktów ECTS:

20 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie zasobami ludzkimi
finanse i controlling
psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
marketing i logistyka

Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

W zależności od indywidualnie wybranego zakresu tematycznego

Literatura pomocnicza:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.

Frankfort-Nachmias C, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk – S-ka, Poznań 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 348 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kuźniarska
Prowadzący grup: Wiktor Adamus, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Magdalena Jaworek, Monika Jedynak, Piotr Jedynak, Janina Klima, Aneta Lipińska, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Jerzy Rosiński, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Marta Tutko, Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

- potrafi zaprojektować badanie naukowe, w tym umie: sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o Zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze jak i analityczne [K_W10 (3), K_U05(3)]

- potrafi napisać pracę badawczą (jak i raport z badań w odniesieniu do studentów studiów stacjonarnych) [K_U05(3); K_U19(2)]


Wymagania wstępne:

Metodyka badań naukowych

Forma i warunki zaliczenia:

- pierwszy semestr - wybór tematu, opracowanie planu pracy oraz wstępnej bibliografii

- drugi semestr - złożenie jednego z rozdziałów

- trzeci semestr - oddanie całej wersji pracy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ostatecznej wersji pracy magisterskiej, w tym ocena strony merytorycznej tekstu oraz poziomu opanowania wymogów formalnych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium

Bilans punktów ECTS:

20 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie zasobami ludzkimi
finanse i controlling
psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
marketing i logistyka

Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

W zależności od indywidualnie wybranego zakresu tematycznego

Literatura pomocnicza:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.

Frankfort-Nachmias C, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk – S-ka, Poznań 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.