Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zs/sm4sem/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku finansów i controllingu - II stopnia niestacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania zasobami ludzkimi - II st. niest. sem. letni (20/21)
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kuźniarska
Prowadzący grup: Wiktor Adamus, Michał Baran, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Justyna Bugaj, Marek Bugdol, Natalia Dudzińska-Korczak, Anna Dyląg, Magdalena Jaworek, Piotr Jedynak, Janina Klima, Aneta Kuźniarska, Aneta Lipińska, Katarzyna Łach, Zbigniew Makieła, Aleksander Marcinkowski, Czesław Noworol, Jerzy Rosiński, Izabela Stańczyk, Magdalena Stuss, Marta Tutko, Rafał Wisła, Anna Wziątek-Staśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę pozwalającą wskazać teoretyczne podstawy własnych badań [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

2. Umie sformułować problem badawczy (w odniesieniu do dyscypliny ekonomii), zaprojektować narzędzia badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3], [K_U17-3],

3. Umie wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny dyscypliny ekonomii w pracy magisterskiej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3]

4. Umie przygotować typowe prace z zakresu nauki ekonomii [K_U18-3]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


1. Pisemne opracowanie raportu z przeprowadzonych badań własnych

2. Prezentacja wyników

3. Udział w dyskusji

4. Zaakceptowanie przez promotora pracy pod względem formalnym i merytorycznym


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne


Sprawdzenia założonych efektów polega na:

• ocenie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru problemu badawczego, postrzegania tematyki, której poświęcona jest praca (konceptualizowanie i operacjonalizacja problemu badawczego) [K_W01-3], [K_W02-3], [K_W03-3]

• ocenie kompetencji komunikacyjnych w dyskusji grupowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U17-3]

• ocenie przedstawionej pracy dyplomowej [K_U01-3], [K_U02-3], [K_U03-3], [K_U05-3], [K_U06-3] [K_U18-3]

• ocenie umiejętności prezentacji wyników badań [K_U17-3]


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny, dyskusja grupowa, prezentacje multimedialne, ćwiczenia opisowe

Bilans punktów ECTS:

20 ECTS = 500 godzin, w tym:


Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 250

• godziny niekontaktowe 250

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 160

• godziny niekontaktowe 340


Pełny opis:

1. Sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy

2. Dobór literatury

3. Konceptualizacja i operacjonalizacja problemu

4. Przygotowanie konspektu pracy

5. Analiza literatury przedmiotu, gromadzenie danych empirycznych

6. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy

7. Korekta językowa i merytoryczna pracy

8. Przyjęcie pracy przez promotora

Literatura:

Literatura zgromadzona przez uczestników seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.