Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie procesami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/zp/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2NO - Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku finansów i controllingu - II st. niest. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zarządzanie procesami

Wymagania wstępne:

Podstawy OiZ

Metody OiZ

Badania operacyjne


Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie modułu w oparciu o ocenę pisemnej pracy projektowej oraz jej ustnej obrony

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

praca projektowa oraz jej ustna obrona

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem pomocy multimedialnych

Bilans punktów ECTS:

Studia dzienne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

62 godziny kontaktowe

38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Studia zaoczne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

52 godziny kontaktowe

48 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Pełny opis:

Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją.

Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania.

Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów.

Modele i standaryzacja procesów.

Istota i cele zarządzania procesami.

Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi.

Metodyka zarządzania bezpieczeństwem procesów gospodarczych.

Identyfikacja i odwzorowywanie procesów.

Projektowanie procesów i wdrażanie zmian.

Kierowanie procesami.

Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi.

Wdrożenie podejścia procesowego w organizacji.

Formy organizacji procesowej.

Kompleksowy model organizacji w ujęciu procesowym.

Znaczenie podejścia procesowego dla strategii organizacji i budowania jej pozycji konkurencyjnej

Literatura:

Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją.

Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania.

Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów.

Modele i standaryzacja procesów.

Istota i cele zarządzania procesami.

Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi.

Metodyka zarządzania bezpieczeństwem procesów gospodarczych.

Identyfikacja i odwzorowywanie procesów.

Projektowanie procesów i wdrażanie zmian.

Kierowanie procesami.

Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi.

Wdrożenie podejścia procesowego w organizacji.

Formy organizacji procesowej.

Kompleksowy model organizacji w ujęciu procesowym.

Znaczenie podejścia procesowego dla strategii organizacji i budowania jej pozycji konkurencyjnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.