Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czy współczesny świat jest (nie)bezpieczny?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AL-CWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czy współczesny świat jest (nie)bezpieczny?
Jednostka: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Grupy: Przedmioty z cyklu Artes Liberales
Strona przedmiotu: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/rozwoj-i-nauka/artes-liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajor
Prowadzący grup: Piotr Bajor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, z uwzględnieniem ewolucji ładu międzynarodowego i zagrożeń współczesnego świata.

Efekty kształcenia:

Rozumie specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych i współczesnego bezpieczeństwa


Ma wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego


Ma wiedzę o czynnikach kształtujących stosunki międzynarodowe i współczesne bezpieczeństwo w ujęciu globalnym i regionalnym


Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego


Ma wiedzę z zakresu problemów globalnych


Rozumie funkcjonowanie współczesnego ładu międzynarodowego


Potrafi interpretować główne zjawiska polityczne współczesnego świata

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień dotyczących problematyki politycznej współczesnego świata oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest zdanie egzaminu w formie pisemnej (forma opisowa). Egzamin trwał będzie 60 minut. Skala ocen: 0-2.5 pkt - ndst, 2.6-3.0 pkt - 3, 3.1-3.5 pkt - 3,5, 3.6-4.0 pkt - 4, 4.1-4.5 pkt - 4+, 4.6-5.0 pkt - 5.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testowo-opisowej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:


- wykład 30 godzin


Praca własna studenta:


Przygotowanie do egzaminu: 60 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Uwarunkowania i ewolucja ładu międzynarodowego w ujęciu historyczno-politycznym. Bezpieczeństwo międzynarodowe w ujęciu teoretycznym. Podstawowi aktorzy stosunków międzynarodowych kształtujących współczesny system stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego. Sytuacja geopolityczna na świecie w ujęciu globalnym i regionalnym. Wojny i konflikty współczesnego świata. Zagrożenia globalnym i najważniejsze procesy wpływające na współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe.

Literatura:

J. Nye, Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009,

P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Książka i Wiedza, dowolne wydanie,

J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008,

Ł. Kamieński. Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009,

S. Pinker, Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.