Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-SWF-WFA-FAR-JS-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego CM
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Palik
Prowadzący grup: Łukasz Bylica, Elżbieta Czulak, Czesław Klim, Przemysław Ostrowski, Dorota Palik, Anna Robakowska, Henryk Zdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami uprawiania sportu w obiektach Uczelni. Nauczenie systematycznej aktywności fizycznej właściwie dobranej do osobistych potrzeb organizmu.

Ponadto:

1.Wszechstronny rozwój fizyczny organizmu. Kształtowanie, poprawa i utrzymanie podstawowych cech motorycznych tj siła, wytrzymałość, szybkość i koordynacja ruchowa.

2. Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

3.Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.

4.Nauka współdziałania w zespole, grupie, akceptacji siebie i innych, kultury kibicowania, stosowania zasady „fair play” w sporcie i w życiu.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student w zakresie:

Wiedzy:

W_01 zna zasady bezpiecznego korzystania z obiektów, urządzeń, przyrządów związanych z uprawianiem różnych dyscyplin sportu,

W_02 wie jak przygotować się do danego rodzaju zajęć sportowych, zna swoje predyspozycje i ograniczenia psychofizyczne.

W_03 zna wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny oraz zna testy i sprawdziany oceniające sprawność fizyczną.

Umiejętności:

U_01 potrafi dobrać ubiór i sprzęt do danej dyscypliny sportowej,

U_02 umie ocenić poziom swojej sprawności fizycznej i umiejętności technicznych

U_03 potrafi przeprowadzić rozgrzewkę

U_04 potrafi dobrać poziom wysiłku w celu podniesienia swojej sprawności psychofizycznej oraz kontrolować jej poziom wykonując podstawowe testy i sprawdziany.


Kompetencji społecznych:

K_01 współpracuje w zespole, uczestniczy w rywalizacji sportowej, stosuje zasady fair play.

K_02 Swoją postawą promuje społeczne, kulturowe oraz zdrowotne walory sportu i aktywności fizycznej Swą sylwetką tworzy wzorzec dla społeczeństwa.

K_03 Pielęgnuje własne upodobania w zakresie kultury fizycznej włączając się w higieniczny styl życia.

K_04 Poprzez uwzględnienie w organizacji czasu wolnego rekreacyjnej aktywności fizycznej - przeciwdziała patologiom społecznym.


Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania fizycznego lub skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne, czy rekreacyjne.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny.

Uczestnictwo studenta na ćwiczeniach w ilości 12 razy w każdym semestrze na 15 możliwych oraz pozytywne zaliczenia testu sprawnościowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test sprawności ogólnej na sali.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia – forma ścisła, zadaniowa; opowieść ruchowa; metoda analityczna; syntetyczna; kompleksowa;

Bilans punktów ECTS:

Przedmiot nie jest wliczany do średniej do stypendium naukowego

Skrócony opis:

Wszechstronne ćwiczenia z wychowania fizycznego.

Pełny opis:

Omówienie zasad BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zapoznania z warunkami zaliczenia, regulaminem SWFiS UJ CM oraz regulaminem korzystania z obiektu sportowego.

Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych; Siatkówka: postawa siatkarska, odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka tenisowa, przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym, wystawa piłki w przód i w tył, atak, blok. Koszykówka: poruszanie się po boisku, podania i chwyty, kozłowanie prawą i lewa ręką, rzut do kosza z biegu z prawej i lewej strony, rzut do kosza z miejsca, obrona 1:1, zwody bez piłki i z piłką, atak pozycyjny i szybki atak. Unihokej: poruszanie się po boisku, podanie forehandem i backhandem, przyjęcie podania, strzał na bramkę z miejsca i w ruchu, drybling, zwody, obrona, gra na pozycji bramkarza. Piłka nożna: sposoby poruszania się po boisku, podania i przejęcia piłki w miejscu i w ruchu, strzał na bramkę z miejsca i w ruchu, zwody ciałem, drybling i zwody z piłką, obrona, gra na pozycji bramkarza. Tenis stołowy: postawa przy stole i sposoby poruszania się podczas gry, różne sposoby trzymania rakietki, forehandem, backhandem, serwis, uderzenia atakujące, uderzenia obronne, uderzenia pośrednie. Lekka atletyka: technika biegowa, start niski i pozycyjny, skok w dal i z miejsca, technika pchania kulą, kształtowanie cech motorycznych, szybkości, siły, wytrzymałości, gibkości i zwinności. Nordic Walking – technika sposobów poruszania się z kijami, zasady ogólne. Tenis ziemny – podstawowe zasady trzymania rakiety, odbić, serwisu, sposoby poruszania się po korcie. Kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej. Siatkówka plażowa – podstawy gry, technika odbicia sposobem górnym i dolnym, poruszanie się po boisku, kształtowanie szybkości, skoczności i koordynacji ruchowej. Taktyka gry.

Siłownia: oddychanie podczas ćwiczeń, technika wykonywania ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, grzbietu, brzucha, barków, ramion i przedramion, nóg.

Fitness: podstawowe kroki w aerobiku, podstawowe kroki na stepie, proste układy choreograficzne, technika ćwiczeń na piłkach, z ciężarkami, taśmami i innymi przyborami oraz ćwiczenia rozciągające;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Arlet „Koszykówka. Podstawy techniki i taktyki.”wyd. AWF Kraków 2001

2. T. Huciński I. Lekner „Koszykówka. Podrecznik dla trenerów nauczycieli i studentów ” BK Wrocław 2008

3. C.Neumann „Trening koszykówki-taktyka, technika, kondycja.” Wyd. marszałek 2003

4. G.Grządziel, D.Szade B.Nowak „Piłka siatkowa” AWF Katowice 2012

5. E.Superlak „Piłka siatkowa. Techniczno taktyczne przygotowanie do gry” wyd. BK Wrocław 2006

6. T.Klocek M.Szczepanik „Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego” wyd. COS Warszawa 2003.AWF Katowice 2012

7. Listkowski M. „Stretching, A-Z. Sprawność i zdrowie”, wyd. Aleksandra 2007

8. Denise Austin „Pilates dla każdego” S-KA 2003

9. Trevor Blount; Robert MacKenzie ’’Pilates Sposób na osiągnięcie harmonii ciała (Pilates Basics)’’ Wiedza I Życie 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Jasiak H. „Tajemnice ciała” Warszawa 1991

2. Jasiakiewicz M. „Kulturystyka” Warszawa 1990

Uwagi:

Zajęcia prowadzone sa w SWFiS UJ CM na ul. Badurskiego 19 .

Prowadzący zajęcia:

dr Dorota Palik

mgr Elżbieta Czulak

mgr Henryk Zdebski

mgr Czesław Klim

mgr Łukasz Bylica

mgr Przemysław Ostrowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.