Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-SWF-WL-DT-LS-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego CM
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Palik
Prowadzący grup: Przemysław Bartyzel, Jolanta Filip, Iwona Janas, Dorota Palik, Anna Robakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

1.Wszechstronny rozwój fizyczny organizmu. Wykształcenie, poprawa i utrzymanie podstawowych cech motorycznych tj siła, wytrzymałość, szybkość i koordynacja ruchowa.

2 Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

3.Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.

4.Nauka współdziałania w zespole, grupie, akceptacji siebie i innych, kultury kibicowania, stosowania zasady „fair play” w sporcie i w życiu.


Efekty kształcenia:

KW 15 - Wiedza: Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz prozdrowotnych zachowań osobniczych w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych;


Umiejętności: Student potrafi ocenić poziom swojej sprawności fizycznej i potrafi dobrać właściwą formę aktywności do potrzeb swojego organizmu.

Kompetencje społeczne: Student współpracuje w zespole, uczestniczy w rywalizacji sportowej, stosuje zasady fair play. Swoją postawą promuje społeczne, kulturowe oraz zdrowotne walory sportu i aktywności fizycznej. Swą sylwetką tworzy wzorzec dla społeczeństwa. Pielęgnuje własne upodobania w zakresie kultury fizycznej włączając się w higieniczny styl życia. Poprzez uwzględnienie w organizacji czasu wolnego rekreacyjnej aktywności fizycznej - przeciwdziała patologiom społecznym.


Wymagania wstępne:

Podstawowy poziom sprawności fizycznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny. Uczestnictwo studenta w ćwiczeniach w ilości 12 razy w każdym semestrze na 15 możliwych oraz pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Kontrola ustna – terminologia,

Kontrola praktyczna – obserwacja uczestnicząca

W zakresie umiejętności:

Kontrola praktyczna – Test ogólnej sprawności na początku i końcu pierwszego semestru.

W zakresie kompetencji społecznych:

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci z grupy uczestniczący w zajęciach)

Samoocena i ocena grupy

W zakresie kompetencji społecznych:

Samoocena.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia – forma ścisła, zadaniowa, opowieść ruchowa; zabawowa, metoda analityczna; syntetyczna; kompleksowa;

Metody podające: opis, pogadanka

Metody praktyczne: pokaz, praca w grupach, dyskusja, analityczna, syntetyczna, kompleksowa.

Metody problemowe: metody aktywizujące.


Bilans punktów ECTS:

0 punktów ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Wszechstronne ćwiczenia z kultury fizycznej.

Pełny opis:

Omówienie zasad BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zapoznanie z warunkami zaliczenia, regulaminem SWFiS UJ CM oraz regulaminem korzystania z obiektu sportowego.

Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych; Siatkówka: postawa siatkarska, odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka tenisowa, przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym, wystawa piłki w przód i w tył, atak, blok. Koszykówka: poruszanie się po boisku, podania i chwyty, kozłowanie prawą i lewa nogą, rzut do kosza z biegu z prawej i lewej strony, rzut do kosza z miejsca, obrona 1:1, zwody bez piłki i z piłką, atak pozycyjny i szybki atak. Unihokej: poruszanie się po boisku, podanie forehandem i backhandem, przyjęcie podania, strzał na bramkę z miejsca i w ruchu, drybling, zwody, obrona, gra na pozycji bramkarza. Piłka nożna: sposoby poruszania się po boisku, podania i przejęcia piłki w miejscu i w ruchu, strzał na bramkę z miejsca i w ruchu, zwody ciałem, drybling i zwody z piłką, obrona, gra na pozycji bramkarza. Tenis stołowy: postawa przy stole i sposoby poruszania się podczas gry, różne sposoby trzymania rakietki, forehandem, backhandem, serwis, uderzenia atakujące, uderzenia obronne, uderzenia pośrednie. Lekka atletyka: technika biegowa, start niski i pozycyjny, skok w dal i z miejsca, technika pchania kulą, kształtowanie cech motorycznych, szybkości, siły, wytrzymałości, gibkości i zwinności. Nordic Walking : technika pracy RR i NN, technika marszu, ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem kijków, dobór dystansu i tempa; Badminton: ćwiczenia oswajające z rakietką i lotką, ustawienie i poruszanie się po boisku, chwyt forhendowy i klir forhendowy, skrót, smecz. Siłownia: oddychanie podczas ćwiczeń, technika wykonywania ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, grzbietu, brzucha, barków, ramion i przedramion, nóg. Fitness: podstawowe kroki w aerobiku, step, touch, double step out, heel back, knee up, grapevine (skrzyżny), podstawowe kroki na stepie, proste układy choreograficzne, technika ćwiczeń na piłkach, z ciężarkami. Gimnastyka lecznicza : prawidłowe oddychanie, ćwiczenia wzmacniające mm oddechowe, mm posturalne, kończyny górne i dolne, tułów i mm głębokie, ćwiczenia izometryczne, równoważne, rozciągające, ukierunkowane na dane schorzenie, ćwiczenia z przyborami, relaksacyjne, w pozycjach izolowanych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Arlet „Koszykówka. Podstawy techniki i taktyki.”wyd. AWF Kraków 2001

2. T. Huciński I. Lekner „Koszykówka. Podrecznik dla trenerów nauczycieli i studentów ” BK Wrocław 2008

3. C.Neumann „Trening koszykówki-taktyka, technika, kondycja.” Wyd. marszałek 2003

4. G.Grządziel, D.Szade B.Nowak „Piłka siatkowa” AWF Katowice 2012

5. E.Superlak „Piłka siatkowa. Techniczno taktyczne przygotowanie do gry” wyd. BK Wrocław 2006

6. T.Klocek M.Szczepanik „Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego” wyd. COS Warszawa 2003.AWF Katowice 2012

7. Listkowski M. „Stretching, A-Z. Sprawność i zdrowie”, wyd. Aleksandra 2007

8. Denise Austin „Pilates dla każdego” S-KA 2003

9. Trevor Blount; Robert MacKenzie ’’Pilates Sposób na osiągnięcie harmonii ciała (Pilates Basics)’’ Wiedza I Życie 2006

10. Kuński H trening zdrowotny osób dorosłych. MedSportPres, Warszawa 2003

11. Gieremek K, Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna AWF Katowice 2000

12. Corbin Ch. B., Corbin W.R, Welk K.A., Welk G.J.: Fitness i Wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. Zysk I S-ka, Poznań 2007

Uwagi:

Prowadzący zajęcia :

DR DOROTA PALIK

MGR JOLANTA FILIP

MGR ANNA ROBAKOWSKA

MGR PRZEMYSŁAW BARTYZEL

MGR IWONA JANAS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.