Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność ruchowa promocją zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-SWF-WL-FAKUL-MW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywność ruchowa promocją zdrowia
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego CM
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Palik
Prowadzący grup: Łukasz Bylica, Jolanta Filip, Henryk Zdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest: zapoznanie studenta z formami aktywności ruchowej jako jednego z elementów składowych promocji zdrowia

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu modułu student:

w zakresie wiedzy: zna podstawowe pojęcia o kulturze fizycznej i jej nowoczesnych formach;

w zakresie umiejętności : student potrafi właściwie dobrać odpowiednią aktywność ruchową w celu promocji zdrowia pacjentów oraz na własne potrzeby;



Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań do ćwiczeń ruchowych, wskazane zainteresowanie tematyką.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na 12 zajęciach z 15 możliwych.

2. aktywny udział w zajęciach; (student uczestniczy w zajęciach przebrany, ciągle aktywnie ćwicząc- adnotacja po każdych zajęciach w dzienniku)

3. opanowanie podstawowych nowoczesnych form aktywności ruchowej.

4. napisanie eseju dotyczącego tematyki poruszanej na zajęciach. Moduł zakończony jest zaliczeniem pisemnym mającym formę eseju. Z pięciu tematów do wyboru student wybiera jeden. Kryteria oceny eseju: zastosowanie 5 właściwych rodzajów aktywności ruchowej do wybranej grupy terapeutycznej ocena bardzo dobra, cztery ćwiczenia ocena dobra, trzy ćwiczenia ocena dostateczna.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: ciągłe ocenianie, ocena ustna, esej obejmujący wybrane zagadnienia z zakresu problematyki przedmiotu;

W zakresie umiejętności kontrola praktyczna – obserwacja ciągła studenta w trakcie ćwiczeń;


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja

Bilans punktów ECTS:

2 pkt

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów : 30 godz;

Praca własna studenta przygotowanie eseju – 20 godzin

Przygotowanie do zajęć 10 godzin.

Łączna praca studenta 60 godzin.


Skrócony opis:

Wszechstronne zajęcia z kultury fizycznej.

Pełny opis:

Poznanie zasad motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań i zdrowego stylu życia - prelekcja;

Ćwiczenia – aerobic

Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, basic aerobik. Przepisy bhp i regulamin zaliczenia przedmiotu.

Doskonalenie kroków bazowych aerobiku.

Aerobik – układ choreograficzny oparty na podstawowych krokach.

Ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem piłek thera band.

Stretching jako przykład ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu i uelastycznieniu mięśni.

Abt – przykładowe ćwiczenia wzmacniające brzuch, pośladki i uda.

Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem hantli i obciążników.

Pilates jako przykład ćwiczeń fizycznych angażujących ciało i umysł.

Ćwiczenia – siłownia

Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny.

Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych grup mięśniowych.

Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających sprawność mięśniową.

Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę mięśniową, wytrzymałość siłową.

Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego.

Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building.

Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych.

Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych.

Ćwiczenia – siłownia cardio

Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z maszyn aerobowych – monitoring tętna jako wyznacznik intensywności wysiłku.

Określanie indywidualnych możliwości wysiłku w pracy tlenowej i mieszanej na maszynach aerobowych – zastosowanie podstawowego wzoru 220 – wiek (wg coopera).

Kształtowanie prawidłowej masy ciała poprzez ćwiczenia w pracy tlenowej – trening zdrowotny.

Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą ciągłą ze stałym obciążeniem na maszynach aerobowych.

Kształtowanie siły mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach i stepperach.

Kształtowanie sprawności mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach – programowanie indywidualnego wysiłku wg oczekiwań i potrzeb.

Kształtowanie wytrzymałości metodą zmienną i interwałową w pracy tlenowej i mieszanej.

Ćwiczenia na maszynach aerobowych kształtujące sylwetkę i ujędrniające ciało oraz poprawiające wydolność organizmu – trening zdrowotny.

Ćwiczenia – zespołowe gry sportowe – siatkówka, koszykówka : Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych; Siatkówka: postawa siatkarska, odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka tenisowa, przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym, wystawa piłki w przód i w tył, atak, blok. gra.

Koszykówka: poruszanie się po boisku, podania i chwyty, kozłowanie prawą i lewa nogą, rzut do kosza z biegu z prawej i lewej strony, rzut do kosza z miejsca, obrona 1:1, zwody bez piłki i z piłką, atak pozycyjny i szybki atak; gra.

Literatura:

1. Ainsworth B. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sport Exerc 2000

2. Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera. Warszawa 2002

3. T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995r.

4. Klimek A., Fizjologiczne reakcje układu oddechowego podczas powtarzanych wysiłków fizycznych na tle wydolności aerobowej i anaerobowej dzieci i osób dorosłych. AWF Kraków. 2004r.

5. Grodzka-Kubiak Elżbieta, Aerobik czy fitness. Podręcznik szkoleniowy. Poznań DDK Edition 2002 s. 158, fot. Bibliogr.62 poz.

6. Listkowska A., Listkowski M., Stretching A-Z Sprawność i zdrowie. Wydawnictwo Aleksandra, 2007r.

7. R. Kuglawczuk, Nauczanie i uczenie się gry w siatkówkę, wyd:ZWPIW Plewnia 2012

8. Superlak E. „Piłka siatkowa” Wrocław, 1995

9. Huciński T. „Koszykówka. Atlas ćwiczeń” W-wa

10. Oszast H., Kasperzec M. „ Koszykówka” Kraków

Uwagi:

mgr Henryk Zdebski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.