Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-SWF-WOZ-F-WF-JM4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego CM
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Czulak, Dorota Palik
Prowadzący grup: Elżbieta Czulak, Maciej Dietl, Jolanta Filip, Urszula Jabłońska, Dorota Palik, Anna Robakowska, Henryk Zdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Osiągniecie umiejętności ruchowych koniecznych dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń zgodnie z zasadami metodycznymi oraz propagowanie promocji zdrowia

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. K_W26 zna i rozumie specjalistyczną terminologię w zakresie nauk o zdrowiu oraz o nauk o kulturze fizycznej

Umiejętności:

2. K_U25 potrafi określić poziom sprawności niezbędny do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz rozwijać umiejętności ruchowe i sprawność fizyczną konieczne dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych

3. K_U26 umie wykorzystać różne formy aktywności w nauczaniu ruchu i planowaniu oraz kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych;

Kompetencje społeczne:

4. K_K09 jest gotowy do dbałości o wysoki poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych oraz ustawicznego jej rozwijania


Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania fizycznego. Dobra sprawność fizyczna.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na przynajmniej 15 zajęciach w każdym semestrze oraz zaliczenie testu Coopera.

Opanowanie podstawowych elementów techniki Nordik Walking i zespołowych gier sportowych na obiektach zewnętrznych (np. siatkówka plażowa, piłka nożna).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1 - Kontrola ustna – terminologia,; Kontrola praktyczna – obserwacja uczestnicząca

W zakresie umiejętności:

Efekt 2-3 - Obserwacja ciągła, ćwiczenia praktyczne

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 3 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, studenci z grupy uczestniczący w zajęciach); Samoocena i Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Praktyczne: pokaz, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

0 PUNKTÓW ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura:

1. Sylwia Toczek-Wemer, „Podstawy rekreacji i turystyki” wyd.AWF Wrocław 2008

2. Nordic walking dla ciebie, Małgorzata Figurska, Tadeusz Figurski, Wyd: Interspar.20008.

3. S.Szczepański „ Kluczowe zagadnienia dydaktyki wychowania fizycznego” Opole 2008

4. J.Bielski „Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego”oficyna wyd.impuls Kraków 2005

5. A.Kaczyński „Atlas gimnastycznych cwiczen siłowych”AWF Wrocław 2001

6. O.Lafay „Trening siłowy bez sprzętu”AHA2009

7. T.Ambroży K.Kaganek „ Fitness ćwiczenia siłow. Podrecznik dla instruktorów rekreacji” ZGTKKF Warszawa 2002

8. T.Seweryniak „Siatkówka Plażowa. Działania graczy i współzawodnictwo” Wyd. ZE Tatarek 2008

9. E.Chojnowska „Intensywny trening crossfit, Ćwiczenia dla każdego”wyd. Literat 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.