Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania projektem i zespołem badawczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LK-3BM.3S.3Z.FG Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania projektem i zespołem badawczym
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne III rok, studia doktoranckie, wydział lekarski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Prawelska-Skrzypek
Prowadzący grup: Beata Jałocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć doktorant:

Wiedza:

• Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu planowania i zarządzania projektem badawczym, zarządzania zespołem projektowym.

Umiejętności:

• Potrafi opracować plan projektu, stworzyć podstawowy harmonogram i określić jego kamienie milowe oraz przygotować bazowy budżet projektu.

Postawy:

• Jest gotów przygotować i poprowadzić własny projekt badawczy.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie składa się:

Przygotowanie pracy pisemnej (projektu) – 40%

Publiczna prezentacja projektu – 30%

Aktywność na zajęciach – 30%Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prezentacja przygotowanych w grupie projektów.

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca w grupach, dyskusja moderowana

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 15 godzin

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Opracowanie projektu – 30 godzin

Przygotowanie do prezentacji projektu – 10 godzin

Łącznie 75 godzin pracy doktoranta


Pełny opis:

1. Definicja projektu

2. Specyfika projektów badawczych

3. Role w projekcie

4. Kierownik projektu i jego zadania w zespole projektowym

5. Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów)

6. Planowanie projektu badawczego

7. Harmonogramowanie prac (wykres Gantta)

8. Budżetowanie projektu

9. Zarządzanie komunikacją w projekcie

10. Efektywne zarządzanie projektem i zespołem projektowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

Davidson Frame J., 2001, Zarządzanie projektami w organizacjach, MTDC, Warszawa

Heerkens G.R., 2003, Jak zarządzać projektami, Wydawnictwo RM, Łódź.

Jałocha B., 2011, Podstawy zarządzania projektami, skrypt do treningu z Zarządzania Projektami (materiał udostępniany podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca:

Polonsky M.J., Waller D.S., 2011, Designing and managing a research project. A Business Student's Guide, SAGE, Thousand Oaks.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.