Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LK-3F.3S.3L.FG Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne III rok, studia doktoranckie, wydział lekarski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Hartman
Prowadzący grup: Zbigniew Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Doktoranci poznają podstawowe pojęcia filozoficzne, potrafią formułować zagadnienia poznawcze odnoszące się do dziedziny epistemologii, ontologii i filozofii praktycznej, umieją dokonywać elementarnej analizy takich zagadnień, znają podstawowe stanowiska racjonalne odnośnie do kluczowych kwestii filozoficznych (w tym etycznych) i umieją je sformułować z użyciem terminów filozoficznych. Ponadto doktoranci umieją formułować przekonania etyczne i poddawać je krytycznej analizie, wyciągając praktyczne wnioski z takiej analizy.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot zaliczany będzie drogą kolokwium ustnego, na podstawie wiedzy z zajęć oraz uzgodnionej z doktorantem wybranej lektury o objętości do 100 stron.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rozmowa

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, lektura fragmentów tekstów filozoficznych, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

1

Udział w zajęciach 15 godz.

Przygotowanie do zajęć i lektura 15 godz.

Łącznie 30 godzin pracy doktoranta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs poświęcony przeglądowi fundamentalnych problemów filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki antropologicznej i etycznej.

Pełny opis:

1. Główne koncepcje filozofii i pole znaczeniowe słowa „filozofia”

2. Zakres problemowy głównych nauk filozoficznych: ontologii, epistemologii, filozofii człowieka, etyki, estetyki.

3. Główne stanowiska ontologiczne i ich historyczne manifestacje (tradycja platońska, arystotelesowska, kartezjańska, fenomenologiczna, analityczna)

4. Główne stanowiska epistemologiczne i ich historyczne manifestacje (tradycja empirystyczna, racjonalistyczna, analityczna).

5. Podstawowe zagadnienia filozofii nauki,

6. Stanowiska etyki i metaetyki.

7. Klasyczne koncepcje estetyczne.

8. Bioetyka jako dyscyplina akademicka i społeczna działalność regulacyjna.

9. Przegląd problematyki bioetycznej.

Literatura:

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III (wiele wydań – fragmenty)

Kazimierz Ajdukiewicz, Z głównych zagadnień filozofii (wiele wydań – fragmenty)

Jan Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2008, 2011.

Tytułem lektury uzupełniającej doktoranci dokonają wybory fragmentu któregoś z klasycznych dzieł filozoficznych, który przeczytają na zaliczenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.