Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LK-3S.3S.3L.FG Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Grupy: Przedmioty fakultatywne III rok, studia doktoranckie, wydział lekarski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Woźniak
Prowadzący grup: Barbara Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

W.1- Znać podstawowe założenia teorii funkcjonalnej

W.2 -Znać podstawowe założenia teorii ewolucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii ekologicznych

W.3-Zna podstawowe założenia teorii konfliktu

W.4- Zna podstawowe założenia teorii wymiany

W.5- zna podstawowe założenia teorii interakcjonistycznych

W.6- Zna podstawowe założenia teorii roli

W.7- Zna podstawowe założenia etnometodologii

W.8- Zna podstawowe założenia teorii strukturalistycznej

W.9- Zna podstawowe założenia teorii krytycznej


Umiejętności:

U1. Potrafi wykorzystać teorię funkcjonalną na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U2. Potrafi wykorzystać teorię ewolucyjną (ekologiczną) na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U3. Potrafi wykorzystać teorię konfliktu na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U4. Potrafi wykorzystać teorię wymiany na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U5. Potrafi wykorzystać teorię interakcjonistyczną na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U6. Potrafi wykorzystać teorię roli na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U7. Potrafi wykorzystać założenia etnometodologii na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U8. Potrafi wykorzystać teorię strukturalistyczną na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej

U9. Potrafi wykorzystać teorię krytyczną na użytek holitycznego modelu zdrowia i choroby oraz funkcjonowania systemu opieki medycznej


Kompetencje społeczne:

K1. W swojej pracy zawodowej związanej z systemem opieki zdrowotnej wykorzystuje umiejętności interpersonalne w oparciu o główne teorie socjologiczne

K2. Wykorzystuje w zespole współpracowników umiejętności interpersonalne w oparciu o główne teorie socjologiczne

K3. Wykorzystuje we współpracy z pacjentami umiejętności interpersonalne w oparciu o główne teorie socjologiczne


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Prezentacja przed grupą przygotowanego tematu eseju

Bilans punktów ECTS:

15 godzin seminariów – udział uczestnika + 20 godzin poświeconych na przygotowanie eseju i jego prezentację oraz cotygodniowe przygotowanie do dyskusji

Pełny opis:

1) Główni twórcy socjologii: AUGUST COMTE, EMIL DURKHEIM, MAX WEBER.

2) Teoria funkcjonalna:

ROBERT MERTON, TALCOTT PARSONS.

Funkcjonalizm systemowy NIKLAS LUHMANN

3) Teorie ekologiczne i biologiczne

4) Teorie konfliktu RALPH DAHRENDORH, LEWIS COSER

5) Teorie nierówności i stratyfikacji związane z płcią kulturową

6) Teoria interakcjonistyczna i fenomenologiczna

Interakcjonizm symboliczny

7) Teoria roli JONATHANA THURNERA

8) Podejście ERVINGA GOFFMANA

9) Etnometodologia

10) Teoria strukturalistyczna – ANTHONY GIDDENSA

11) Teorie krytyczne i postmodernistyczne.

Literatura:

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, 2006

Turner J.H, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.