Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do współpracy naukowej w międzynarodowych projektach badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LK-3SC.3S.3Z.FG Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do współpracy naukowej w międzynarodowych projektach badawczych
Jednostka: Katedra Chorób Metabolicznych
Grupy: Przedmioty fakultatywne III rok, studia doktoranckie, wydział lekarski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Małecki
Prowadzący grup: Tomasz Klupa, Maciej Małecki, Bartłomiej Matejko, Jan Skupień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- Zna specyfikę badań naukowych prowadzonych w oparciu o współpracę międzynarodową

-Zna potencjał ośrodka macierzystego jako partnera do współpracy międzynarodowej

-Zna podstawowe zasady finansowania międzynarodowych projektów badawczych

-Rozumie znaczenia pojęcia „ośrodek koordynujący”


W zakresie umiejętności:

- Potrafi przegotować projekt międzynarodowego projektu badawczego

- Potrafi przedstawić potencjał reprezentowanego przez siebie ośrodka jako lidera/partnera międzynarodowego projektu badawczego

-Potrafi poszukiwać źródeł finansowania międzynarodowych projektów badawczych

-Potrafi złożyć aplikację grantową o finansowanie międzynarodowego projektu badawczego

-Potrafi poszukiwać we właściwych bazach danych partnerów do międzynarodowej współpracy naukowej

-Potrafi prowadzić dokumentację badań naukowych zgodnie z zasadami współpracy międzyośrodkowej

- Potrafi współpracować z właściwymi agendami uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej


Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka angielskiego.

Wiedza dotycząca EBM, pisania prac naukowych, korzystania z baz danych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

-obecności na zajęciach seminaryjnych

-zaliczenie pisemne


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zakończenie przedmiotu: kolokwium teoretyczne: pisemna odpowiedź na 10 pytań dotyczących materiału nauczanego w trakcie zajęć.

W trakcie zajęć seminaryjnych – wykazanie się wiedzą i aktywnością w sposób wystarczający do zaliczenia zajęć.


Metody dydaktyczne:

Seminaria interaktywne

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach: 15 godzin

Przygotowanie do zajęć i kolokwium: 75 godzin

Łącznie: 90 godzin


Pełny opis:

-Specyfika badań naukowych prowadzonych w oparciu

o współpracę międzynarodową

-Struktura międzynarodowych konsorcjów badawczych: rola ośrodka koordynującego, ośrodków partnerskich

-Największe międzynarodowe projekty badawcze prowadzone w CM UJ: założenia, aplikacja, realizacja, wyniki.

-Zasady poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów badawczych

-Zasady poszukiwania źródeł finansowania międzynarodowych projektów naukowych.

-Zasady przedstawiania potencjału własnego ośrodka starającego się o udział w międzynarodowym projekcie naukowym.

-Zasady składania aplikacji grantowych w ramach międzynarodowych projektów badawczych

- Prowadzenie dokumentacji badań naukowych zgodnie

z zasadami współpracy międzyośrodkowej

-Zasady raportowania wyników, sprawozdawczość

w międzynarodowych projektach naukowych

-Zasady współpracy z właściwymi agendami uczelni

w zakresie międzynarodowych badań naukowych

Literatura:

http://www.nauka.gov.pl/wspolpraca-polska-ue/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.