Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie III (w tym przygotowanie referatu na temat badań naukowych i przedstawienie go na Konferencji Doktorantów)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LK-3SE.3S.3.IN Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie III (w tym przygotowanie referatu na temat badań naukowych i przedstawienie go na Konferencji Doktorantów)
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, studia doktoranckie, wydział lekarski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bała, Stanisława Bazan-Socha, Barbara Bętkowska-Korpała, Andrzej Cechnicki, Stefan Chłopicki, Krzysztof Gil, Tomasz Gosiewski, Robert Jach, Barbara Józefik, Szczepan Józefowski, Jolanta Kaszuba-Zwoińska, Jakub Kenig, Beata Kieć-Wilk, Tomasz Klupa, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Przemko Kwinta, Jacek Legutko, Jolanta Loster, Piotr Major, Tomasz Milewicz, Joanna Natorska, Dorota Pach, Joanna Pera, Michał Pędziwiatr, Krzysztof Rutkowski, Jacek Składzień, Szymon Skoczeń, Anna Sowa-Staszczak, Wojciech Szczeklik, Anita Szczepanek, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Anna Wojas-Pelc, Jadwiga Wójkowska-Mach, Piotr Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

• ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej

i metodologicznej w zakresie dziedziny i dyscypliny studiów doktoranckich, którą jest w stanie rozwijać

i twórczo stosować w działalności badawczej

• ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia w zakresie dziedziny studiów doktoranckich , wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin

• dysponuje zaawansowanym i rozbudowanym aparatem terminologicznym w zakresie dziedziny

i dyscypliny studiów doktoranckich

• ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę szczegółową

w wybranych zakresach studiowanej dyscypliny

• posiada wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane zakresy studiowanej dyscypliny, pozwalającą na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie

w zakresie umiejętności:

• posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy

z różnych dyscyplin oraz jej zastosowania w działalności badawczej

w zakresie kompetencji społecznych:

• jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Samodzielna prezentacja referatu podczas Half-Time Seminar oraz Konferencji Doktorantów;

Udział w dyskusji referatów współuczestników ww. Konferencji;

Ustalenie tematyki pracy doktorskiej z opiekunem naukowym;

Zatwierdzenie przez promotora publikacji związanej z pracą doktorską;

Coroczna ocena postępu pracy naukowej doktoranta;

Wszczęcie przewodu doktorskiego do końca 3 roku studiów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Samodzielna prezentacja referatu;

Udział w dyskusji referatów współuczestników seminarium.


Half-Time Seminar:

Prezentacje doktoranta trwa 11 minut i powinna posiadać maksymalnie 8 slajdów:

1. Tytuł, opiekun, miejsce realizacji

2. Wstęp teoretyczny (2 minuty)

3. Hipoteza(y) i cel(e) (1 minuta)

4. Metodyka (2 minuty)

5. Podsumowanie dotychczasowych wyników (hasłowo i w skrócie) (1 minuta)

6. Checklista (można tu też wskazać publikacje, jeżeli już się ukazały) (2 minuty)

7. Warunki otwarcia (czy spełnione, kiedy ew. wskazać publikacje) oraz Plan obrony (monografia, czy publikacje, ew. tytuły i stan zaawansowania) – (2 minuty)

8. Hasłowe wylistowanie elementów nowatorskich w pracy doktorskiej (1 minuta)


Poprzez dyskusję z doktorantem i opiekunem naukowym/promotorem, komisja sprawdza:

- czy zaawansowanie prac badawczych umożliwi terminowe otwarcie przewodu doktorskiego (III rok studiów)

- czy biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia (wagę naukową i oryginalność wyników oraz stopień zaawansowania prac) możliwa jest terminowa obrona pracy doktorskiej

oraz udziela rekomendacja odnośnie wykonania pracy doktorskiej


Konferencja Doktorantów:

Celem Konferencji jest prezentacja projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu, realizowanych na trzech Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum samodzielnie przez doktorantów lub z ich znaczącym udziałem.

Na Konferencję zapraszani są doktoranci wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności osoby zainteresowane integracją prowadzonych przez nich badań naukowych z naukami medycznymi oraz interdyscyplinarnymi projektami badawczymi.


Doktorant jest zobowiązany do zgłoszenia abstraktu, który jest oceniany przez komitet naukowy przy użyciu następujących kryteriów:

• Jakość streszczenia - poprawność metodologiczna i redakcyjna

• Innowacyjność prezentowanych badań

• Wartość merytorycznaModerator w dniu konferencji ocenia prezentację doktoranta przy użyciu następujących kryteriów:

• Nowatorstwo pracy

• Właściwy dobór metodyki i poprawność wyciągania wniosków

• Sposób przedstawienia wyników

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna (do wyboru doktoranta, jako prelegenta) połączona z dyskusją.

Bilans punktów ECTS:

Rozliczenie dla 3 ECTS:

60 godz. – udział w seminariach

12 godz. – samodzielne studiowanie literatury przedmiotu do prezentacji własnej i dyskusji (z pozycji prelegenta

i z pozycji słuchacza)

12 godz. – zapoznanie się z możliwymi metodami

i technikami prezentacji ustnej, zgromadzenie materiału wizualnego

6 godz. – przygotowanie abstraktu oraz prezentacji własnej

----------------

Łączny nakład pracy doktoranta:

90 godz. , co odpowiada 3 punktom ECTS

(1 ECTS rocznie)


Pełny opis:

Treść merytoryczna jest związana z obszarem pracy badawczej doktoranta.

I rok: ustalenie tematyki pracy doktorskiej z opiekunem naukowym (zapoznanie się z piśmiennictwem, bazą PubMed, poznanie metodyki badawczej oraz podjęcie wstępnych badań)

II rok: ocena postępu pracy naukowej w formie Half-Time Seminar

III rok: przygotowanie referatu na temat badań naukowych przedstawienie go na Konferencji Doktorantów

Literatura:

Indywidualny dla każdego referującego doktoranta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.