Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie IV - ćwiczenia z prezentacji wyników pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LK-4SE.3S.4.IN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie IV - ćwiczenia z prezentacji wyników pracy naukowej
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, studia doktoranckie, wydział lekarski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Chłopicki
Prowadzący grup: Stefan Chłopicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:


w zakresie wiedzy:

- wymienia elementy prezentacji pracy naukowej

- opisuje problemy w prezentacji wyników: ustnej, plakatowej oraz w postaci artykułu

- zna typowe niebezpieczeństwa dotyczące poszczególnych form prezentacji


w zakresie umiejętności: potrafi:

- zaplanować prezentację pracy

- przygotować prezentację ustną wyników


w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

- potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji w dziedzinie prezentacji wyników badań


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie badań naukowych w naukach biomedycznych i podstaw statystyki medycznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecności na zajęciach (przy czym dopuszczalne są maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności)

- zaliczenia prezentacji ustnej wyników naukowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Publiczna prezentacja opracowanych wyników naukowych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady

Zadanie zlecone studentom (prezentacja)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 10 godzin

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godzin

Opracowanie referatu - 30 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 10 godzin

Łącznie 100 godzin pracy studenta


Pełny opis:

Wykłady:

1. Pisanie pracy naukowej

2. Prezentacja wyników w postaci ustnej

3. Prezentacja wyników w postaci posteru

4. Prezentacja wyników w postaci publikacji

Seminaria:

1. Z czego składa się praca naukowa

2. Zbieranie danych

3. Pisanie pracy naukowej: wstęp

4. Pisanie pracy naukowej: materiał i metody

5. Pisanie pracy naukowej: statystyka

6. Pisanie pracy naukowej: wyniki

7. Pisanie pracy naukowej: dyskusja

8. Pisanie pracy naukowej: piśmiennictwo

9. Niebezpieczeństwa podczas pisania pracy naukowej

10. Recenzowanie pracy naukowej

11. Prezentacja wyników w postaci ustnej

12. Prezentacja wyników w postaci posteru

13. Prezentacja wyników w postaci publikacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Watała C, Różalski M, Boncler M, Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 1 i 2. α-medica press, Bielsko-Biała, 2011.

2. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

3. Młyniec W, Ufnalska S. Scientific communication – czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Wyd. Sorus, Poznań, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Rössner S. Improving medical communication: fat chance or slim hope. Karolinska University Press, Stockholm, 2002.

2. Booth V. Communicating in science. Writing a scientific paper and speaking at scientific meetings. Cambridge University Press, 2002.

3. Glass DJ. Experimental design for biologists. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2007.

4. Hall GM (red.) Publikacje naukowe w medycynie. Jak pisać? Wydawnictwo Medyczne SANMEDICA, Warszawa, 1996.

5. Day RA, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. Greenwood Press, Westport, Connecticut, 2007.

6. Day RA. Scientific English. A guide for scientists and other professionals. Oryx Press, 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.