Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład specjalistyczny 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: OA.MR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wykład specjalistyczny 3
Jednostka: Instytut - Obserwatorium Astronomiczne
Grupy: Przedmioty dla II rok, studia drugiego stopnia, semestr zimowy
Przedmioty dla programu WFAI-0008-2SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Sokołowski
Prowadzący grup: Lech Sokołowski
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

przedstawienie podstawowej wiedzy o fizycznej budowie Wszechświata

Efekty kształcenia:

zapoznanie studentów z podstawami kosmologii relatywistycznej -- opis teoretyczny

Wymagania wstępne:

znajomość fizyki teoretycznej w zakresie podstaw elektrodynamiki, szczególnej teorii względności i ogólnej teorii względności

Forma i warunki zaliczenia:

pisemny egzamin sprawdzający wiedzę uzyskaną na wykładzie - należy odpowiedzieć na 6 - 7 pytań z treści wykładu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

pisemny sprawdzian z wiadomości podanych na wykładzie

Terminy egzaminów i zaliczeń:

egzamin pomiedzy 8 i 12 lutego, do uzgodnienia ze studentami

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

tradycyjny wykład bezposredni lub zdalny

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Astronomia

Skrócony opis:

1. Kosmologia starożytna i próby Newtona. 2. Niemożność zbudowania kosmologii

zgodnej z fizyką nierelatywistyczną. 3. Zasada Kosmologiczna. 4. Historia kosmologii

relatywistycznej. 5. Czasoprzestrzeń Robertsona-Walkera. 6. Problem odległości

w kosmologii. 7. Prawo Lemaitre'a Hubble'a. 8. Równania Friedmanna, deceleracji

i ruchu kosmicznej cieczy. 9. Nieistnienie rozwiązań statycznych. 10. Pierwotna

osobliwość. 11. Saymptotyczna postać modeli friedmanna w przyszłości. 12.

Parametry deceleracji i gęstości materii. 13. Diagram Hubble'a. 14. Odkrycie

promieniowania reliktowego. 15. Termodynamika promieniowania reliktowego i jego

ewolucja. 16. Wszechświaty: gorący i zimny. 17. Anizotropia promieniowania

reliktowego. 18. Fizyka pierwotnej plazmy. 19. Potencjały chemiczne i symetryczny

wszechświat.

Pełny opis:

Standardowy Model Kosmologiczny, termiczna historia wczesnego Wszechświata, pierwotna nukleosynteza, problemy Modelu Standardowego

Literatura:

1. S. Weinberg, ,,Gravitation and cosmology''

2. L.M. Sokołowski, ,,Elementy kosmologii''

3. G. Ellis, J. Maartens, M. MacCallum, ,,Relativistic cosmology''

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.