Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Astronomia gwiazdowa i pozagalaktyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: OA.SEA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Astronomia gwiazdowa i pozagalaktyczna II
Jednostka: Instytut - Obserwatorium Astronomiczne
Grupy: Przedmioty dla I rok, studia drugiego stopnia, semestr letni
Przedmioty dla programu WFAI-0008-2SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pollo
Prowadzący grup: Dorota Kozieł-Wierzbowska, Agnieszka Pollo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

e1. Zna podstawy klasyfikacji i metod pomiarów podstawowych własności galaktyk i umie je zastosować w praktyce.

e2. Zna podstawy klasyfikacji i metod pomiarów podstawowych własności gromad galaktyk i umie je zastosować w praktyce.

e3. Zna pojęcia, związane z podstawowymi modelami kosmologicznymi i umie je powiązać z danymi obserwacyjnymi.

e4. Zna metody opisu wielkoskalowej struktury Wszechświata i jej ewolucji.

e5. Zna podstawowe pojęcia, związane z mikrofalowym promieiowaniem tła i potrafi je odnieść do problemu ewolucji wielkoskalowej struktury Wszechświata.

e6. Ma krytyczne podejście do interpretowania obserwacji w ramach różnych modeli teoretycznych.

e7. Potrafi odróżnić fakty obserwacyjne od ich interpret

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie odbywa się na podstawie egzaminu ustnego, oceniającego efekty kształcenia w zakresie umiejętności, podanych w częśći "Efekty kształcenia".


Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu ustnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny przeprowadzony będzie online.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Egzamin: 23.06.2021, godz. 11:00.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 h.

Udział w ćwiczeniach: 30 h.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów: 45h.

Przygotowanie do ćwiczeń i przygotowanie prac domowych: 45h.

Razem: 180 h

Punkty ECTS: 6

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi pojęciami

z zakresu astronomii pozagalaktycznej: klasyfikacji i własnosci galaktyk (wraz z ich składową gwiazdową)), gromad galaktyk, ewolucji tych obiektów, własności i ewolucji struktury wielkoskalowej Wszechświata, zarówno od strony obserwacyjnej, jak i interpretacji w świetle najpowszechniejszych obecnie modeli teoretycznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi pojęciami

z zakresu astronomii pozagalaktycznej, zarówno od strony obserwacyjnej, jak i teoretycznej. Tematy obejmują: sposoby klasyfikacji galaktyk; badania własnosci galaktyk (wraz z ich składową gwiazdową) - jasności, profili jasności, masy gwiazdowej i całkowitej; klasyfikację gromad galaktyk, badania ich własności; zagadnienia z dziedziny ewolucji galaktyk i gromad; metody badania własności i ewolucji struktury wielkoskalowej Wszechświata, zarówno od strony obserwacyjnej, jak i interpretacji w świetle najpowszechniejszych obecnie modeli teoretycznych.

Literatura:

Podstawowa:

M. Jaroszyński “Galaktyki i budowa Wszechświata”, W-wa 1993

M. Demiański: “Astrofizyka relatywistyczna”, W-wa 1991 (wybrane rozdziały)

Andrew Liddle “Wprowadzenie do kosmologii współczesnej”/”An intruduction to modern cosmology” (najlepiej wydanie II poprawione: 2009)

Uzupełniająca:

Malcom Longair “Galaxy formation” (II wydanie, 2008)

Peter Schneider “Extragalactic Astronomy and Cosmology”, 2006

P.J.E. Pebbles: (The large-scale structure of the universe) 1980 i Principles of Physical Cosmology (1993)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.