Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: OKSPO-SPP-01 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht - Grundzüge
Jednostka: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Oplustil
Prowadzący grup: Piotr Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Umiejętność zrozumienia specyfiki prawnej, kulturowej i społecznej spraw z elementem zagranicznym: K_W03 (3), K_W04 (2), K_U12 (3), K_U17 (2)


2. Znajomość podstawowego schematu oraz umiejętność poprawnej interpretacji zasad międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego (dalej: łącznie: p.p.m.): K_W08 (3), K_W13 (3), K_U06 (3), K_U08 (3), K_K02 (3), K_K04 (2)


3. Znajomość i umiejętność oceny ewolucji p.p.m. oraz perspektyw jego dalszego rozwoju, w szczególności w świetle harmonizacji i ujednolicenia prawa prywatnego w UE: K_U05 (2), K_W07 (2), K_W09 (3), K_U05 (2),


4. Umiejętność krytycznej analizy obowiązujących regulacji w świetle pojawiających się problemów praktycznych obrotu międzynarodowego: K_W10 (3), K_W14 (3), K_U02 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), K_K01 (3),


5. Umiejętność wyszukiwania informacji z zakresu europejskiego, polskiego i niemieckiego p.p.m. oraz obcego prawa merytorycznego pod szczególnym uwzględnieniem spraw polsko-niemieckich: K_W15 (2), K_W16 (3), K_U14 (2), K_U15 (2), K_U16(3)


6. Umiejętność stosowania p.p.m. w sposób prowadzący do międzynarodowej harmonii rozstrzygnięć i do unikania niepożądanych skutków zjawiska „forum shopping” (w tym z zastosowaniem celowościowej wykładni prawa): K_W10 (3), K_W14 (3), K_W15 (2), K_U02 (3), K_U06 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U11 (3), K_K02 (3)

Wymagania wstępne:

Przedmiot niemieckojęzyczny o polskim prawie dla zagranicznych studentów.


Znajomość języka niemieckiego wymagana.

Przedmiot do wyboru dla uczestników studium podyplomowego dla prawników niemieckojęzycznych oraz zagranicznych studentów programu Erasmus (i innych) przebywających na pobycie studyjnym w Krakowie


Forma i warunki zaliczenia:

Pisemny egzamin z kazusami i pytaniami teoretycznymi.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny po zakończeniu wykładu, czas trwania 3h, forma: rozwiązanie kazusów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), uzupełniająco formy kontaktu interaktywnego (analiza oraz interpretacja źródeł, dyskusja)

Bilans punktów ECTS:

3 punktów ECTS

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zwięzłe wprowadzenie do ogólnej metody stosowania obowiązujących w Polsce przepisów prawa prywatnego międzynarodowego oraz postępowania cywilnego, z szczegółowym omówieniem spraw z wybranych dziedzin.

Pełny opis:

Kolejność omówionych zagadnień to:

- przedstawienie problematyki sprawy z elementem zagranicznym,

- budowa normy kolizyjnego

- metoda kolizyjnoprawna,

- rozwój ustawodawstwa z ppm,

- legislacja unijna z dziedziny współpracy sądowej w sprawach cywilne

- wprowadzenie do międzynarodowego postępowania cywilnego,

- omówienie szczegółowe międzynarodowego prawa zobowiązań (w tym Konwencji Wiedeńskiej z 1980) oraz rzeczowego

Wykład ilustrowany jest kazusami oraz przykładami odwołującymi się głównie do spraw z obrotu polsko-niemieckiego.

Literatura:

Skrypt autorstwa prowadzącego kursu (zawierający opis teoretyczny, kazusy praktyczne, schematy rozwiązania oraz polsko-niemiecki glosariusz);

Polskie i niemieckie podręczniki z prawa prywatnego międzynarodowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.