Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0201-D-Pki Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Warsztat, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bętkowska-Korpała
Prowadzący grup: Katarzyna Cyranka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• Wie na czym polega skuteczna komunikacja interpersonalna

• Zna podstawowe rodzaje komunikacji interpersonalnej

• Rozpoznaje błędy komunikacyjne W_9; P8S_WG


W zakresie umiejętności:

• Potrafi zastosować podstawowe strategie komunikacyjne

• Potrafi rozpoznać błędy w komunikacji

• Jest w stanie rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne w oparciu o adekwatną komunikację U_13; P8S_UW


W zakresie kompetencji społecznych:

• W rozwoju kompetencji zawodowych korzysta z różnych paradygmatów w rozwiązywaniu problemów K_8; PS8_KR

• Stosuje się do zasad dobrej komunikacji w kontaktach ze współpracownikami K_9; PS8_KR


Wymagania wstępne:

Student SD

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

1. Ocena aktywności na zajęciach dokonana przez prowadzącego.

2. Ocena jakości eseju.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Obserwacja aktywności na zajęciach

2. Ocena przygotowanego eseju


Metody dydaktyczne:

• metody podające - wykład informacyjny,

• metody aktywizujące - seminarium, dyskusja dydaktyczna,

• metody eksponujące – film

• metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia.


Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 5 godz.

Ćwiczenia 10 godz.

Praca własna (przygotowanie eseju na zaliczenie): 15 godz.

Łącznie: 1 ECTS


Pełny opis:

1.Podstawy komunikacji interpersonalnej

2.Komunikacja w codziennej praktyce klinicznej

3.Techniki komunikacyjne, błędy w komunikacji.

4.Inicjowanie i budowanie relacji w oparciu o skuteczną komunikację

5.Empatyczne reagowanie na oczekiwania klienta/pacjenta - protokół EMPATIA

6.Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi

7.Komunikacja w zespole zadaniowym/leczącym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Makara‑Studzińska M.: Komunikacja z pacjentem. Lublin, Czelej, 2012.

2. Nowin Konopka M, Feleszko W, Małecki Ł. (red). Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy: Medycyna Praktyczna, 2018.

Literatura uzupełniająca

3. Silverman J., Kurtz S., Draper J.: Umiejętności komunikowania się z pacjentami. Kraków, Medycyna Praktyczna, 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.