Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDS/pedag/edukacja Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gierszewski
Prowadzący grup: Dorota Gierszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i problematyką edukacji obywatelskiej.

Efekty kształcenia:

Znajomość posługiwania się podstawowymi pojęciami edukacji obywatelskiej.

Wrażliwość na zjawiska zachodzące w sferze publicznej.

Umiejętność przeprowadzenia analizy i wyciągania wniosków ze zjawisk społeczno-politycznych. Umiejętności interpretacji pojęć edukacji obywatelskiej w kontekście zmian społecznych.


Forma i warunki zaliczenia:

Doktorant/ka otrzymuje zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowania i prezentacji pracy zaliczeniowej.

Frekwencja w zajęciach: 10% ostatecznej oceny. Aktywny udział w zajęciach: 50% ostatecznej oceny. Ocena prezentacji zaliczeniowej: 40%


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

• Kompetencje społeczne i obywatelskie dorosłych

• Partycypacja i aktywizm, zaangażowanie obywatelskie

• Człowiek jako istota społeczna – jako obywatel

• Edukacja patriotyczna

• Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa – budżet obywatelski, ruchy społeczne, konsultacje, nowe media, organizacje pozarządowe

• Obywatelskość we współczesnym dyskursie

• Uczenie się przez całe życie a edukacja obywatelska

Literatura:

Gierszewski D., Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej, Kraków 2017

Aktualne komunikaty z badań CBOS dotyczące kwestii obywatelskości

Schimanek T., Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Warszawa 2015

ZALECENIE RADY z dnia 22.05. 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz. U UE, 4.6.2018, C189/1

Literatura uzupełniająca:

Homa T., Obywatelskość, Kraków 2013

Tadeusiak-Jeznach K., Szarnowicz-Kusz M., Studzińska M., Młodzież i budżet partycypacyjny, Warszawa 2016. (http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/Mlodziez-i-bp-otwieranie-drzwi.pdf)

Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011

Marody M., Jednostka po nowoczesności, Perspektywa socjologiczna, Warszawa 2014

Kuratowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.