Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koło Chemii Medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WFa.CM Kod Erasmus / ISCED: 12.5 / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Koło Chemii Medycznej
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Handzlik
Prowadzący grup: Jadwiga Handzlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw teoretycznych chemii organicznej, podstawy preparatyki organicznej, umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i używania internetu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zajęcia laboratoryjne w pracowni Syntezy i technologii środków leczniczych, 10 godz. tygodniowo w terminach ustalanych indywidualnie, dogodnych dla studentów i opiekuna


Warsztaty komputerowe z projektowania "zdolności bycia lekiem" łącznie 5 godzin w terminach ustalanych indywidualnie, dogodnych dla studentów i opiekuna

Skrócony opis:

W ramach SKN Chemii Medycznej działającego przy Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych prowadzone są zajęcia praktyczne dotyczące podstawowych aspektów racjonalnego poszukiwania nowych związków biologicznie czynnych: projektowania i otrzymywania struktur chemicznych o ukierunkowanej aktywności farmakologicznej, zgodnie z indywidualnym zainteresowaniom studentów. Zajęcia obejmują warsztaty komputerowe oraz ćwiczenia laboratoryjne. W ramach warsztatów studenci projektują struktury nowych połączeń o przewidywanej aktywności biologicznej, uwzględniając ich parametry „zdolności bycia lekiem” identyfikowane metodami in silico. Zajęcia laboratoryjne obejmują syntezę chemiczną w celu otrzymania najbardziej obiecujących związków zaprojektowanych w ramach warsztatów.

Pełny opis:

W ramach SKN Chemii Medycznej działającego przy Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych prowadzone są zajęcia praktyczne dotyczące podstawowych aspektów racjonalnego poszukiwania nowych związków biologicznie czynnych: projektowania i otrzymywania struktur chemicznych o ukierunkowanej aktywności farmakologicznej, zgodnie z indywidualnym zainteresowaniom studentów. Zajęcia obejmują warsztaty komputerowe oraz ćwiczenia laboratoryjne. W ramach warsztatów studenci projektują struktury nowych połączeń o przewidywanej aktywności biologicznej, uwzględniając ich parametry „zdolności bycia lekiem” identyfikowane metodami in silico. Zajęcia laboratoryjne obejmują syntezę chemiczną w celu otrzymania najbardziej obiecujących związków zaprojektowanych w ramach warsztatów.

W roku 2015/16 wiodącymi zagadnieniami są:

- Modulatory białkowych pomp lekooporności bakteryjnej i nowotworowej

- Ligandy klasy receptorów GPCR, klasy A17-A19

- Wykorzystanie reakcji z przegrupowaniem Dimrotha w syntezie związków o spodziewanej aktywności biologicznej

Realizowany jest projekt: "Projektowanie i synteza nowych pochodnych imidazolidynodionów o zróżnicowanej selektywności w oddziaływaniu z białkowymi pompami lekooporności w odniesieniu do GPCR "

Wyniki wcześniejszych badań prowadzonych na terenie Jednostki w grupie arylopiperazynowych pochodnych imidazolidyno-2,4-dionu dowiodły istnienia podobnych cech faramkoforów dla oddziaływań z białkami lekooporności oraz niektórymi receptorami GPCR (1-adrenergicznymi, 5-HT1A oraz dopaminowymi D2). Przedmiotem projektu są, zatem, modyfikacje chemiczne w strukturze tej grupy połączeń w celu zwiększenia dyskryminacji między w/w celami białkowymi. W bieżącym roku planuje się 3 główne kierunki badań: (1) modyfikacje w grupie arylopiperazynowych pochodnych 5-arylohydantoiny dla zwiększenia selektywności i powinowactwa do receptorów D2-dopaminowych; (2) modyfikacje w grupie 5-spirofluorenohydantoiny dla zwiększenia selektywności do pompy Pgp; (3) modyfikacje w grupie N3-estrowych pochodnych hydantoiny w poszukiwaniu selektywnych inhibitorów pompy AcrAB-TolC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.