Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koło Biochemiczno - Biotechnologiczne "CYTOGENOM"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WFa.KBF Kod Erasmus / ISCED: 12.5 / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Koło Biochemiczno - Biotechnologiczne "CYTOGENOM"
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Koczurkiewicz
Prowadzący grup: Paulina Koczurkiewicz
Strona przedmiotu: http://farmacja.cm-uj.krakow.pl/index.php/kola_naukowe_wf/Page;kolo_biot_farm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Student potrafi poruszać się w tematyce hodowli komórkowych i tkankowych.

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące hodowli komórek pochodzenia zwierzęcego oraz ludzkiego.

Student rozumie podstawowe mechanizmy fizjologiczne z zakresu biologii komórki.

Student potrafi przygotować materiały naukowe dotyczące analizowanych zagadnień.

Student potrafi przedstawić wyniki prowadzonych badań w formie graficznej (poster) oraz prezentuje wyniki.

Wymagania wstępne:

-ukończony kurs chemia organiczna, biofizyka, biologia z genetyką, dobra znajmość języka angielskiego

(student może być uczestnikiem koła naukowego od początku II roku)

Forma i warunki zaliczenia:

aktywny udział w zajęciach oraz w przygotowanie posteru na konferencję

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

dyskusja merytoryczna z grupą

monitorowanie pracy grupowej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Koło Naukowe Cytogenom posiada regularne spotkania, odbywają się z częstotliwością dwa razy w miesiącu (czas trwania spotkania: 60 minut). Zajęcia mają charakter warsztatów oraz pracy w grupach.

Stosowane są następujące metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

wykład poglądowy

dyskusja

analiza problemów

Skrócony opis:

Koło naukowe Cytogenom prowadzi zajęcia naukowe z zakresu biotechnologii oraz biologii molekularnej i komórkowej.

Pełny opis:

W ramach zajęć koła, które działa od 2005 roku, studenci

prowadzą prace badawcze związane z otrzymaniem

nowych aktywnych połączeń o charakterze potencjalnych

leków metodami biotechnologicznymi. Szczególnie szeroko

rozwijanym kierunkiem badań jest tzw. biotechnologia

biała, która do wytwarzania nowych substancji angażuje

izolowane natywne enzymy czy też komórki pochdzenia ludzkiego a także drobnoustroje, stanowiące źródło pożądanego

enzymu. Ważnym kierunkiem rozwijanym w ramach koła są

badania prowadzone przy pomocy alternatywnych testów,

oszczędzających zwierzęta laboratoryjne określających działanie

antymutagenne nowo otrzymanych połączeń.

W roku akademickim 2010/2011 wygłoszona prezentacja

multimedialna na VI międzynarodowej i L Międzywydziałowej

Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w

Katowicach-Ligocie pt. ,,Monoclonical antibodies as drugs”

W roku akademickim 2012/2013 wygłoszona prezentacja na

International Medical Student’s Conference pt. ,,In silico studiem

of the safety of aripiprazole derivatives”, która zajęła 1 miejsce.

W związku z utworzeniem pracowni hodowli komórkowych poszerzono panel badań Zakładu Biochemii Farmaceutycznej oraz wzbogacono tematykę prac Koła Naukowego w następujące zagadnienia:

1. Hodowle komórek prawidłowych i nowotworowych pochodzenia ludzkiego

2. Analiza właciwości cytotoksycznych nowo zsyntetyzowanych struktur chemicznych

3. Najnowsze metody stosowane w badaniu cytotoksyczności komórkowej

4. Badanie mechanizmów śmierci komórkowej

5. Wykorzystanie hodowli komórkowych w farmacji i biotechnologii

Uwagi:

Jednostka: Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Opiekun: dr Paulina Koczurkiewicz

Przewodniczący SKN: Kamil Piska

e-mail Przewodniczącego SKN: piska.kamil@gmail.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.