Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologiczne Koło Naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WFa.KFSF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakologiczne Koło Naukowe
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Sałat
Prowadzący grup: Kinga Sałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Praca w kole naukowym przygotowuje studenta do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu in vivo oraz analizy uzyskanych w nim wyników.

Student potrafi wskazać gatunek zwierzęcia jaki powinien zostać wykorzystany w badaniu, przygotować związki do badań, podać je.

Student potrafi ilościowo lub jakościowo ocenić efekt farmakologiczny jaki jest przedmiotem danego testu.

Student jest przygotowany do wykonania praktycznego pracy magisterskiej (praca pod kierunkiem promotora).

Wymagania wstępne:

Student jest obecnie słuchaczem co najmniej III-go roku studiów farmaceutycznych lub innych pokrewnych lub ukończył przedmioty: fizjologia, patofizjologia.

Student wykazuje zainteresowanie farmakologią, zwłaszcza farmakologią doświadczalną.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Dyskusje teoretyczne, filmy, pokazy praktyczne - badania in vivo, metody z wykorzystaniem komputera.

Częstotliwość tych spotkań, czas ich trwania oraz tematyka uzależnione są od aktualnych badań prowadzonych w Katedrze Farmakodynamiki. Charakter pracy: praca indywidualna, praca w grupach, konsultacje z prowadzącymi eksperymenty pracownikami katedry.

Zajęcia odbywają się w Katedrze Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków.

Skrócony opis:

Badania in vivo ukierunkowane na poszukiwanie nowych, aktywnych biologicznie związków chemicznych, szczególnie tych obdarzonych aktywnością przeciwbólową, przeciwdrgawkową, krążeniową, przeciwdepresyjną, przeciwlękową. Badania wpływu na pamięć.

Badania toksyczności ostrej, neurotoksyczności.

Pełny opis:

Aktualnie koło zrzesza studentów III-VI roku studiów farmaceutycznych.

Prowadzone są badania eksperymentalne na zwierzętach laboratoryjnych w celu poszukiwania nowych, aktywnych związków chemicznych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwdrgawkowym, przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym oraz hipotensyjnym i przeciwarytmicznym. Oceniany jest wpływ nowych związków na procesy pamięciowe u gryzoni.

W ubiegłym roku akademickim realizowanych było 8 tematów badawczych, a 5 z nich finansowanych było w ramach Grantów Studenckich 2013.

Wyniki badań uzyskane w podczas pracy w Farmakologicznym Kole Naukowym opublikowane zostały w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (European Journal of Medicinal Chemistry, Chemical Biology and Drug Design, Pharmacological Reports, Acta Biologica Cracoviensia ser. Zoologia oraz Medicina Internacia Revuo). Ponadto zostały one zaprezentowane w postaci referatów i plakatów zjazdowych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Literatura:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

www.scholar.google.pl

Uwagi:

Jednostka: Katedra Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny UJ

Opiekun: Dr hab. Kinga Sałat e-mail: salat.kinga@gmail.com

Przewodniczący SKN: Gabriela Zaweracz

e-mail Przewodniczącego: gabriela.zaweracz1@gmail.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.