Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koło Farmakokinetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WFa.KFa Kod Erasmus / ISCED: 12.5 / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Koło Farmakokinetyczne
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Szafarz, Artur Świerczek
Prowadzący grup: Małgorzata Szafarz, Artur Świerczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Dostarczenie wiedzy na temat planowania i przeprowadzania badań farmakokinetycznych.

Uzyskanie umiejętności pozyskiwania materiału biologicznego od zwierząt laboratoryjnych i przygotowywania próbek do analizy.

Doskonalenie umiejętności przeprowadzania obliczeń farmakokinetycznych i interpretacji uzyskanych wyników.

Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i krytycznej oceny danych literaturowych z zakresu farmakokinetyki.


Efekty kształcenia:

Student samodzielnie potrafi zaplanować eksperyment farmakokinetyczny.

Student zna podstawowe metody pozyskiwania materiału biologicznego i przygotowania próbek do analizy.

Student potrafi przeprowadzić obliczenia farmakokinetyczne z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu programów komputerowych.

Student potrafi opracować i zwalidować metodę analityczną z użyciem techniki HPLC.

Student potrafi zaprezentować wyniki uzyskane w trakcie eksperymentu w formie plakatu lub prezentacji ustnej.


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie badaniami farmakokinetycznymi. Odbycie niezbędnego szkolenia wymaganego do uczestnictwa w badaniach na zwierzętach laboratoryjnych.

Studenci Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna w grupach tematycznych.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zajęcia odbywają się ok. 1 raz w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunem koła. Zajęcia laboratoryjne z częstotliwością zależną od realizowanego projektu badawczego.

Skrócony opis:

Koło zajmuje się badaniami farmakokinetycznymi obejmującymi eksperymenty na zwierzętach, opracowanie metod oznaczania związków w materiale biologicznym oraz obliczanie parametrów farmakokinetycznych za pomocą programów komputerowych.

Pełny opis:

Studenci czynnie uczestniczą w badaniach prowadzonych w ramach działalności naukowej Zakładu dotyczących opracowywania i walidacji metod analitycznych oznaczania ilościowego związków biologicznie aktywnych w złożonych matrycach, takich jak: surowica, osocze i homogenaty tkanek z wykorzystaniem systemu LC/MS/MS oraz HPLC z różnymi typami detekcji. Badania obejmują również poszukiwanie metabolitów badanych związków z wykorzystaniem spektrometrii mas (analiza widm masowych), wyznaczanie profilu farmakokinetycznego nowych aktywnych farmakologicznie związków u myszy i szczurów po jednorazowym i wielokrotnym podaniu różnymi drogami, obliczenie parametrów farmakokinetycznych na podstawie danych eksperymentalnych (w programie Phoenix WinNonlin) i ich interpretacja, wyznaczanie klirensu wątrobowego badanych związków z wykorzystaniem systemu do perfuzji izolowanych narządów, badanie interakcji farmakokinetycznych pomiędzy związkami pochodzenia naturalnego a wybranymi lekami z wykorzystaniem metod in vitro, ex vivo oraz in vivo, wyznaczanie (in silico i eksperymentalnie) podstawowych wielkości fizykochemicznych oraz ich korelowanie z parametrami farmakokinetycznymi (QSPKR).

Uwagi:

Jednostka: Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Kierownik Jednostki: dr hab. Elżbieta Wyska, prof. UJ

Opiekun: dr Małgorzata Szafarz, mgr Artur Świerczek

Przewodniczący SKN: Katarzyna Nowak

e-mail Przewodniczącego SKN: katarzyna6.nowak@student.uj.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.