Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN Metody Komputerowe w poszukiwaniu substancji leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WFa.KMK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: SKN Metody Komputerowe w poszukiwaniu substancji leczniczych
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kuder
Prowadzący grup: Kamil Kuder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem badań prowadzonych w ramach studenckiego koła naukowego jest poszerzenie wiadomości przyszłych magistrów farmacji w zakresie coraz szerzej wykorzystywanych metod obliczeniowych w projektowaniu i poszukiwaniu nowych substancji leczniczych

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student w zakresie wiedzy:

W01 - Wymieni podstawowe metody obliczeniowe stosowane w racjonalnym projektowaniu leków

W02 - Korzysta ze specjalistycznego oprogramowania, internetowych baz danych i narzędzi sieciowych

W zakresie umiejętności:

U01 - Buduje struktury chemiczne i potrafi wykonać analizę konformacyjną za pomocą dostępnego oprogramowania

U02 - Wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji na temat substancji chemicznych i białek

U03 - Potrafi porównać struktury białkowe i zbudować model homologiczny białka.

W zakresie kompetencji społecznych:

K01 – Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji

K02 - Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi komputera

- znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej średnim

- zainteresowanie metodami obliczeniowymi

- laptop


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pracy w kole naukowym polega na ukończeniu zaplanowanego z opiekunem projektu badawczego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia będą oceniane na podstawie aktywności i samodzielności wykonanego projektu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Skrócony opis:

Badania prowadzone w ramach studenckiego Koła Naukowego skupiają się na:

- projektowaniu nowych ligandów

- dokowaniu do wybranych celów biologicznych

- modelowaniu homologicznym białek, dla których struktura krystaliczna nie została określona.

Całość badań prowadzona jest z wykorzystaniem dostępnego w Katedrze oprogramowania komputerowego. Spotkania odbywają się indywidualnie, raz w tygodniu.

Pełny opis:

Od wielu lat, w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych prowadzone są badania mające na celu projektowanie i otrzymywanie nowych ligandów receptorów sprzężonych z białkiem G. Wśród celów biologicznych wymienić można min. receptory adenozynowe, histaminowe, jak również enzymy, np. MAO-B. W powyższych badaniach, biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania i praktycznego zastosowania, wykorzystuje się komputerowe metody obliczeniowe. Badania prowadzone w ramach studenckiego Koła Naukowego „Metody komputerowe w poszukiwaniu substancji leczniczych” skupiają się na:

- projektowaniu nowych ligandów

- dokowaniu do wybranych celów biologicznych

- modelowaniu homologicznym białek, dla których struktura krystaliczna nie została określona.

Całość badań prowadzona jest z wykorzystaniem dostępnego w Katedrze oprogramowania komputerowego (Schroedinger Suite, MOE, OEDocking)

Literatura:

1. J. Leszczyński, M.K. Shukla: Practical Aspects of Computational Chemistry, Springer, 2010.

2. C. G. Wermuth: The practice of medicinal chemistry; 4th Ed., Elsevier, 2015

Uwagi:

Jednostka: Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Kierownik Jednostki: dr hab Jadwiga Handzlik, Prof. UJ

Opiekun SKN: dr n. farm.: Kamil J. Kuder

Przewodnicząca/y SKN: ilona_michalik@vp.pl

E-mail: skn.metodykomputerowe@gmail.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.