Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koło Neuropsychofarmakologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WFa.KN Kod Erasmus / ISCED: 12.5 / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Koło Neuropsychofarmakologii
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Młyniec, Michał Rychlik
Prowadzący grup: Katarzyna Młyniec, Michał Rychlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Działalność w kole przygotowuje studentów do samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz analizowania uzyskanych wyników.

Efekty kształcenia:

Student potrafi przygotować związki do badań oraz ocenić ich efekt w wybranych testach behawioralnych.

Student zna wybrane techniki laboratoryjne i potrafi je odpowiednio zastosować.

Student potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz przygotować próbki do badań.

Student potrafi zaprezentować wyniki swoich badań.


Wymagania wstępne:

Członkiem koła może zostać student co najmniej III roku farmacji, analityki medycznej lub innego kierunku pokrewnego, który wykazuje zainteresowanie neuropsychofarmakologią oraz badaniami naukowymi prowadzonymi w Katedrze Farmakobiologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w działalności koła.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz

Pełny opis:

Członkowie Koła Neuropsychofarmakologii uczestniczą w cyklicznych spotkaniach, w czasie których zapoznają się z nowymi doniesieniami naukowymi dotyczącymi tematu aktualnie prowadzonych badań. Studenci biorą również czynny udział w realizowanych projektach naukowych dotyczących roli receptora cynkowego GPR39 w ośrodkowym układzie nerwowym oraz jego udziału w patomechanizmie zaburzeń takich jak depresja, lęk oraz choroba Alzheimera. Członkowie Koła omawiają uzyskane wyniki badań oraz przygotowują je do zaprezentowania na konferencjach naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.