Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN Chirurgii Dziecięcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WL.ChDz Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: SKN Chirurgii Dziecięcej
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Górecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie chirurgii dziecięcej: wywiadu, badania fizykalnego, zab. resuscytacyjnych, podstawowego zaopatrywania ran, podstaw badań USG, badania urazów, oparzeń).

Uczestnictwo w dyżurach chirurgicznych.

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie chirurgii dziecięcej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób chirurgicznych dzieci

- najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci i zasady postępowania w tych sytuacjach


W zakresie umiejętności:

- przeprowadzanie wywiadu lekarskiego z dzieckiem i jego rodziną

- przeprowadzanie badania fizykalnego dziecka w każdym wieku

- diagnostyka różnicowa najczęstszych chorób chirurgicznych dzieci

- planowanie postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i profilaktycznego

- uczestnictwo w dyżurach chirurgicznych

- asystowanie przy zabiegach chirurgicznych

- doskonalenie umiejętności chirurgicznych

- podstawowe zaopatrywanie ran

- rozpoznawanie urazów

Wymagania wstępne:

Studenci kierunku lekarskiego, IV-VI rok. Student rozpoczynający zajęcia powinien posiadać kompletną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, pediatrii i chirurgii dziecięcej w zakresie materiału przewidzianego w programie studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w dyżurach chirurgicznych min. raz w miesiącu.

Metody dydaktyczne:

Dyżury w Klinice Chirurgii Dziecięcej.

Bilans punktów ECTS:

nie dotyczy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego Chirurgii Dziecięcej uczestniczą w dyżurach w Klinice Chirurgii Dziecięcej.

Celem samokształcenia jest:

- doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie chirurgii dziecięcej,

- uczestnictwo w dyżurach chirurgicznych,

- usystematyzowanie wiedzy w zakresie chirurgii dziecięcej.

Literatura:

1. "Podstawy chirurgii" pod redakcją J. Szmidta i J. Kużdżała: rozdział 34: Chirurgia dziecięca pod redakcją J. Czernika.

2. "Wybrane zagadnienia z chirurgii dziecięcej" pod redakcją J. Grochowskiego.

3. "Vademecum pediatry" pod redakcją J.J. Pietrzyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.