Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koło Naukowe Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WL.PWR Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Koło Naukowe Psychiatrii Wieku Rozwojowego
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Feliks Matusiak, Bartłomiej Taurogiński
Prowadzący grup: Feliks Matusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. Poszerzenie rozumienia zagadnień związanych z psychopatologią oraz leczeniem pacjentów w okresie adolescencji.


2. Poszerzenie umiejętności projektowania i przeprowadzania badań naukowych w obszarze psychiatrii wieku rozwojowego.


a) budowanie baz danych

b) metody ilościowe

c) metody jakościowe - analiza tematyczna; analiza dyskursu; analiza konwersacyjna

d) opracowywanie wyników badań

e) przygotowywanie wystąpień i publikacji

Wymagania wstępne:

Członkostwo w STN i rozmowa kwalifikacyjna. Z uwagi na specyfikę przedmiotu konieczne jest biegłe władanie językiem polskim.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w działalności koła.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na spotkaniach koła, realizacja podjętych zadań, aktywność.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Osoby zainteresowane będę miały możliwość realizowania praktyk w agendach Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona; zasady realizowania praktyk są ściśle powiązane z trybem pracy agendy.

Skrócony opis:

SKN Psychiatrii Wieku Rozwojowego skierowane jest dla studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenia w zakresie:

1. Podstawowych umiejętności klinicznych;

2. Podstaw planowana, realizowania i analizowania wyników badań w obszarze psychiatrii, psychiatrii rozwojowej, psychoterapii z uwzględnieniem metodologii ilościowej i jakościowej

Pełny opis:

Celem działalności SKN Psychiatrii Wieku Rozwojowego jest umożliwienie Państwu poszerzenia wiedzy oraz umiejętności klinicznych i badawczych z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Obserwowane obecnie jest nasilenie trudności behawioralnych i emocjonalnych młodzieży i zawiązane z tym rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu zarówno w Polsce jak i zagranicą.

W ramach działalności koła będą mieli Państwo możliwość odbywania praktyk w różnych agendach Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM realizujących różną formę leczenia młodzieżowych pacjentów psychiatrycznych. Na comiesięcznych spotkaniach Koła omawiane będę Państwa doświadczenia zdobywane w ramach praktyk ze szczególnym uwzględnieniem interesujących Państwa zagadnień.

Dla zainteresowanych istnieje także możliwość uczenia się planowania, realizacji i analizowania wyników badań naukowych w obszarze psychiatrii wieku rozwojowego. W zależności od przedmiotu zainteresowań badawczych będziecie Państwo mieli możliwość zapoznania się w różnymi metodami badań ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych jak i jakościowych.

Literatura:

Podstawa: Psychiatria dzieci i młodzieży. Red. Namysłowska, Irena. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012,

Uwagi:

Jednostka: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Kierownik Jednostki: dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Opiekun: lek., mgr Feliks Matusiak

e-mail Opiekuna: feliks.matusiak@uj.edu.pl

Przewodnicząca SKN: Magdalena Uzar

e-mail Przewodniczącego SKN: magdauzar@onet.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.