Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia II etapu edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-psy/SzP-ger Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia II etapu edukacji
Jednostka: Studium Pedagogiczne
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karwa, Agata Krasucka, Piotr Kurzydło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Przygotowanie do skutecznego wykonywania zadań nauczyciela we współczesnej szkole. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych zachodzących w dzieciństwie. Wykorzystanie wiedzy psychologicznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemnyMetody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące, projekty, elementy warsztatówBilans punktów ECTS:

2

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami rozwoju dzieci w okresie dzieciństwa. Uwzględnienie istotnych dla pracy nauczyciela zagadnień psychologicznych związanych z zachowaniami, zaburzeniami i problemami psychologicznymi dzieci w szkole oraz skutecznych strategii pomocy i wsparcia.

Pełny opis:

1. Sylwetka dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym. Rozwój fizyczny,motoryczny,poznawczy, społeczny i emocjonalny. Modele lateralizacji.

2. Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole. Przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Obowiązek szkolny. Samodzielność i niesamodzielność; uspołecznienie; grupa rówieśnicza;koleżeństwo i przyjaźń; konflikty między dziećmi.

3. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. Typy zabaw. Rola osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.

4. Formy aktywności dziecka. Rozwój zainteresowań i uzdolnień.

5. Rozwój społeczny. Wpływ osób znaczących.

6. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie dorastania

7. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Zaburzenia zachowania. Dziecko nieśmiałe i nadpobudliwe

8. Zagrożenia w przebiegu rozwoju: agresja i przemoc.

9. Zagrożenia w przebiegu rozwoju: uzależnienia.

10. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: dysleksja

11. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: dziecko nieśmiałe i nadpobudliwe

12. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: zaburzenia emocjonalne.

13. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci: niepełnosprawność, choroby przewlekłe

Literatura:

Brzezińska, A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.

Elliot, J. i Place, M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa: WSiP.

Gałkowski T., Jastrzębska G. (red.) (2003) Logopedia pytania i odpowiedzi, t.II, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Góralczyk, E. (2009). One są wśród nas. Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Harwas- Napierała B., Trempała J.(2005). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A., Skotnicka, M. i Wolańczyk, T. (2005).

Dziecko nadpobudliwe w szkole. Objawy i system pomocy. Warszawa: CBT

Praca zbiorowa. (2004).Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa: MENiS

Sztander, W. (1997). Poza kontrolą. Warszawa: PARPA

Wojnarowska B.(2010). Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój zdrowie i edukację. Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.