Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czerniawski
Prowadzący grup: Jan Czerniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

Doktorant (1) dysponuje przeglądową wiedzą na temat głównych problemów metodologii i ogólnej filozofii nauki oraz wybranych zagadnień filozofii biologii; (2) zna główne argumenty w sporach filozoficznych dotyczących omawianych zagadnień; (3) zna podstawową terminologię fachową w poznanym zakresie filozofii nauki w języku polskim i angielskim

2. UMIEJĘTNOŚCI:

Doktorant (1) umie właściwie ocenić trudność i doniosłość zagadnień filozoficznych; (2) potrafi przeczytać ze zrozumieniem i kompetentnie zreferować współczesny tekst z filozofii nauki; (3) przygotowany jest do zdania egzaminu doktorskiego z filozofii

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Doktorant (1) potrafi rzeczowo i asertywnie bronić swoich poglądów filozoficznych; (2) jest w stanie podjąć partnerski, merytoryczny dialog interdyscyplinarny z filozofami


Wymagania wstępne:

brak


Forma i warunki zaliczenia:

Minimalną podstawą zaliczenia jest regularne uczęszczanie na zajęcia, zaś ocena końcowa uzależniona jest od ilości punktów za referat i aktywność zebranych w trakcie kursu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przydzielanie przez prowadzącego punktów za referat oraz za merytorycznie wartościowy udział w dyskusji na seminarium dla najaktywniejszych uczestników


Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, referaty uczestników seminarium, dyskusja referowanego tekstu z udziałem pozostałych uczestników oparta na jego uprzedniej lekturze, wyjaśnienia prowadzącego, indywidualne konsultacje dla zainteresowanych

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach (wykład + seminarium): 15x4godz.= 60godz.

Przygotowanie do seminarium: 15x3godz.= 45godz.

Przygotowanie referatu: 6 godz.

Razem: 111godz.= 4 ECTS


Pełny opis:

Kurs dostarczyć ma wiedzy o podstawowych zagadnieniach filozofii nauk przyrodniczych, w tym o zagadnieniach metodologicznych i światopoglądowych implikacjach wiedzy naukowej, w szczególności biologicznej. Poza teoretycznym pogłębieniem świadomości metodologicznej uczestników, powinno to umożliwić im kompetentny i owocny udział w dialogu interdyscyplinarnym, szczególnie doniosłym w czasach daleko idącej specjalizacji.

Zagadnienia szczegółowe podzielone są na trzy grupy tematyczne:

Podstawowe zagadnienia metodologii nauk przyrodniczych: natura wnioskowań dedukcyjnych, problem indukcji, problem demarkacji, falsyfikacjonizm a metoda hipotetyczno-dedukcyjna, problem Duhema a teza Duhema-Quine’a, problem bazy empirycznej, teoretyczne obciążenie obserwacji a teza o niewspółmierności teorii naukowych, rewolucje naukowe a racjonalność nauki.

Nauka a rzeczywistość: realizm naukowy a idealizm, instrumentalizm i realizm bezpośredni, pozytywistyczna koncepcja nauki, klasyczna koncepcja prawdy i semantyczne podejście do teorii, argument z niedookreślenia teorii przez dane, koncepcje wyjaśniania naukowego, wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia a realizm, empiryzm konstruktywny, realizm strukturalny.

Wybrane zagadnienia filozofii biologii: epistemologiczny status praw i teorii biologicznych, metodologiczne aspekty teorii ewolucji, ewolucja a kondycja ludzka

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Ladyman, Understanding Philosophy of Science, wybrane rozdziały

A. Rosenberg & D. W. McShea, Philosophy of Biology: A Contemporary Introduction, wybrane rozdziały

Literatura uzupełniająca:

A. Grobler, Metodologia nauk

M. Heller, M. Lubański, S. W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki: wstęp do filozofii przyrody

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.