Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

- wiedza

• zna zasady finansowania badań oraz projektów wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych i nauk o ziemi


- umiejętności

• wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego

• wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

• potrafi sformułować i uzasadnić własną opinię na temat praktycznych problemów środowiskowych

• potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów


- kompetencje społeczne

• potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B-2

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonywanie zadań domowych.

Forma zaliczenia: Zaliczenie


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji: ocena aktywności w dyskusji, ocena pracy w grupie nad zadanymi problemami podczas zajęć konwersatoryjnych i sposobu przedstawiania ich rezultatów, ocena przygotowania do zajęć

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (5 h) – 5 h

Udział w konwersatoriach (10h) - 10 h

Przygotowanie do konwersatorium – 8 h

____________________________

Suma: 23 h = 1 ECTS


Pełny opis:

1. Finansowanie aktywności naukowej i edukacyjnej doktoranta

• przykłady i źródła informacji o instytucjach finansujących projekty badawcze z zakresu badań podstawowych i stosowanych,

• przykłady i źródła informacji o stypendiach i nagrodach o które mogą się ubiegać doktoranci,

• planowanie i zasady wyboru źródeł finansowania.

2. Aplikowanie o projekty badawcze

• zasady występowania o finansowanie badań,

• przykłady formularzy aplikacyjnych instytucji finansujących projekty badawcze,

• sztuka pisania wniosków aplikacyjnych,

• budowanie budżetu badań.

3. Realizacja projektów badawczych

• rozliczanie przyznanych środków,

• obowiązujące procedury administracyjne,

• sprawozdawczość.

Literatura:

1. Autorskie wykłady.

2. Literatura krajowa i międzynarodowa dostarczana studentom podczas kursu na bieżąco w zależności od wybranej instytucji finansującej projekt.

Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się w dwóch blokach: w dniu 17 stycznia oraz 24 stycznia 2020 roku w godzinach 10.00-16.00 w sali 1.0.4 przy ul. Gronostajowej 7

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pełny opis:

1. Finansowanie aktywności naukowej i edukacyjnej doktoranta

• przykłady i źródła informacji o instytucjach finansujących projekty badawcze z zakresu badań podstawowych i stosowanych,

• przykłady i źródła informacji o stypendiach i nagrodach o które mogą się ubiegać doktoranci,

• planowanie i zasady wyboru źródeł finansowania.

2. Aplikowanie o projekty badawcze

• zasady występowania o finansowanie badań,

• przykłady formularzy aplikacyjnych instytucji finansujących projekty badawcze,

• sztuka pisania wniosków aplikacyjnych,

• budowanie budżetu badań.

3. Realizacja projektów badawczych

• rozliczanie przyznanych środków,

• obowiązujące procedury administracyjne,

• sprawozdawczość.

Literatura:

1. Autorskie wykłady.

2. Literatura krajowa i międzynarodowa dostarczana studentom podczas kursu na bieżąco w zależności od wybranej instytucji finansującej projekt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.