Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie - semestr zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD-03/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - semestr zimowy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Agnieszka Rak, Wacław Tworzydło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej w zakresie dziedziny i dyscypliny studiów doktoranckich, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności badawczej

2. ma wiedzę interdyscyplinarną uwzględniającą najnowsze osiągnięcia w zakresie dziedziny studiów doktoranckich, związaną z obszarem prowadzonych badań

3. zna na poziomie zaawansowanym i rozumie metody, techniki, szkoły badawcze właściwe dla studiowanej dyscyplinyUMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową, porozumiewać się ze specjalistami w studiowanej dyscyplinie oraz specjalistami innych dziedzin i dyscyplin, w języku rodzimym i języku obcym

2. potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców, ma umiejętność prezentowania swoich osiągnięć naukowych w dyskusjach naukowych, posiada umiejętność argumentowania, formułowania własnych oryginalnych poglądów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej, ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój studiowanej dyscypliny naukowej

2. rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki, w powszechnie zrozumiały sposób, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności podczas seminarium (wygłoszone referaty, udział w dyskusji)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

dyskusja w trakcie wykładów, pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia treści wykładów i zalecanej literatury.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja , konwersatorium, prezentacje opiekunów naukowych oraz doktorantów

Pełny opis:

Seminaria prowadzone są odrębnie dla doktorantów wykonujących pracę doktorską w Instytucie Zoologii, Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku. Tematyka seminariów pokrywa się z tematyką badań naukowych prowadzonych przez poszczególne Zakłady.

Literatura:

Literatura zalecana przez osoby prowadzące seminarium podawana jest przed planowanymi zajęciami. Osoby prowadzące zmieniają się każdego roku, w związku z tym nie można podać w tym miejscu proponowanej literatury.

Uwagi:

Seminaria odbywać się będą w środy od godz 15:15

I GR 4 ROK

sala 1.15 ( I pietro)

w terminach:

20.10.2021

17.11.2021

01.12.2020

15.12.2021

19.01.2022

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.