Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD-06 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Słomczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Małgorzata Duda, Henryk Głąb, Anna Hejmej, Mariusz Jaglarz, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Elżbieta Kołaczkowska, Anna Pecio, Zbigniew Polański, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Maria Słomczyńska, Teresa Szklarzewicz, Jacek M. Szymura, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem prowadzonego przedmiotu jest poszerzenie wybranych zagadnień związanych z szeroko rozumianą biologią rozwoju. Wykłady zawierają najnowsze wiadomości dotyczące mechanizmów regulujących rozwój.

WIEDZA:

• interpretuje złożoność procesów i zjawisk związanych z przekazywaniem sygnału w komórce

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu specjalności nauk biologicznych opisujących procesy wpływające na rozwój w okresie życia płodowego i po urodzeniu

• korzysta z najnowszych publikacji polecanych przez prowadzącego wykład

• zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii

UMIEJĘTNOŚCI

• stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze konieczne do przeanalizowania zachodzących w komórce procesów

• potrafi korzystać z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

• wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, potrafi dokonać syntetycznej oceny wysłuchanych wykładów i krytycznie ocenić przydatność źródeł elektronicznych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

• stosuje zasadę interpretowania zjawisk i procesów biologicznych ściśle opartego na danych otrzymanych w trakcie prowadzonych doświadczeń in vivo lub in vitro

• śledzi najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i ma świadomość jej praktycznych zastosowań


Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia:

Egzamin pisemny-pytania otwarte.


Termin:

Sesja letnia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzenie stopnia realizacji założonych efektów poprzez przeprowadzenie egzaminu pisemnego

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej.

Bilans punktów ECTS:

Kurs obejmuje 60 godzin wykładów oraz pracę własną doktoranta- 40 godzin

Uwagi:

Termin wykładów czwartek, godz. 8.30 - 10.00, sala 0.14

IZiBB, ul. Gronostajowa 9

10.10.2019 r. godz 8.30 INAUGURACJA DLA I ROKU SZKOŁY DOKTORSKIEJ

17.10.2019 dr hab. Mariusz Jaglarz - Komórki linii płciowej - specyfikacja, migracja i formowanie gonad.

24.10.2019 dr hab. Mariusz Jaglarz - Komórki linii płciowej - specyfikacja, migracja i formowanie gonad.

07.11.2019 dr hab. Elzbieta Kołaczkowska - Infekcje krwi

14.11.2019 dr hab. Elzbieta Kołaczkowska - Nekrotyczna śmmierc tkanki

21.11.2019 prof. dr hab. Jacek M. Szymura - Metamorfoza u kregowców

28.11.2019 dr hab. Anna Pecio - Mechanizmy spermatogenezy

05.12.2019 dr hab. Anna Pecio - Mechanizmy spermatogenezy

12.12.2019 prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz - Mechanizmy dziedziczenia symbiotycznych mikroorganizmów u zwierząt

19.12.2019 dr hab. Grzegorz Tylko - Wizualizacja procesów rozwoju

09.01.2020 dr hab. Katarzyzna Knapczyk-Stwora - Znaczenie komórkowych i egzosomalnych miRNA w rozwoju

16.01.2020 dr hab. Wacław Tworzydło - Oogeneza: komórki macierzyste linii płciowej, ró.znicowanie u zwierząt

23.01.2020 dr hab. Małgorzata Duda - Biologia komórek macierzystych - mechanizmy reprogramowania i róznicowania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.