Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szkoły wyższej w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SDSP.B-7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szkoły wyższej w naukach przyrodniczych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Doktorant potrafi:


Wiedza:

• wymienić metody prowadzenia zajęć stosowane w kształceniu akademickim na kierunkach przyrodniczych,

• opisać etapy formowania się zespołu,

• wymienić role grupowe,

• opisać zasady prowadzenia dyskusji

Umiejętności:

• dopasować metody kształcenia i oceny do założonych efektów kształcenia na kierunkach przyrodniczych,

• motywować studentów

• zaplanować i poprowadzić wykład i dyskusję oraz projekt z zakresu nauk przyrodniczych

• zaplanować działania edukacyjne na platformie zdalnego nauczania

Kompetencje:

• Rozwiązywać problemy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

• zaproponować ścieżkę dalszego doskonalenia warsztatu dydaktycznego nauczyciela kierunków przyrodniczych.


Wymagania wstępne:

Semestralne doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami

Forma i warunki zaliczenia:

Forma: Zaliczenie na ocenę,

Warunki: obecność na zajęciach, realizacja zadań

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Opracowanie i prezentacja innowacji dydaktycznej (efekty kształcenia, scenariusz zajęć, metody oceny)

• Opracowanie 5 pytań sprawdzających efekty kształcenia z najwyższych kategorii taksonomii Blooma

• Realizacja zadań własnych pomiędzy zajęciami

Metody dydaktyczne:

wykłady, refleksja nad własnym doświadczeniem, metody aktywizujące: metoda przypadku, dyskusja, mapa pojęciowa, kula śnieżna, metoda ról, project, prezentacja, praca z tekstem, metaplan, praca grupowa

Bilans punktów ECTS:

Zajęcia – 30 godz.

Realizacja zadań domowych – 10 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 15 godz.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.