Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filogeneza człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-116 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Filogeneza człowieka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Głąb
Prowadzący grup: Henryk Głąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zna zmienność cech morfologicznych i fizjologicznych naczelnych w aspekcie ewolucyjnym i środowiskowym

Rozumie mechanizmy procesu ewolucji naczelnych ze szczególnym uwzględnieniem człowiekowatych i człowieka; rozumie mechanizmy kulturowe w ewolucji rodzaju Homo K_W12 +++ , K_W13 +, K_W14 + (P1A_W04, P1A_W05),

K_W01 ++ (P2A_W01), K_W06 + (P2A_W05)

Potrafi krytycznie ustosunkować się do informacji naukowych i integrować wiedzę z różnych dziedzin naukowych

K_U05 ++, K_U09 +, K_U11 + (P1A_U03, P1A_U07), K_U02 ++ (P2A_U02), K_U08 ++ (P2A_U07)

wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy

K_K08 + (P1A_K07), K_K01 + (P2A_K01)Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną, w formie pisemnej (pytania otwarte),

ocena pozytywna: 50% + 1, czas trwania 45 min.

Termin ustalany z uczestnikami kursu po zakończeniu wykładu, sesja zimowaMetody dydaktyczne:

wykład - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach 15 h

przygotowanie się do zaliczenia 15 h

suma 30 h = 1 ECTS


Skrócony opis:

Ewolucja naczelnych. Kształtowanie się cech specyficznie ludzkich. Zależności filogenetyczne kopalnych naczelnych.

Pełny opis:

1.Stanowisko człowieka w świecie zwierząt. Kształtowanie się cech specyficznie ludzkich. Mechanizmy procesu hominizacji. Paleośrodowisko.

2.. Geneza dwunożności. Ewolucja czaszki i uzębienia. Ewolucja mózgu.

3.Morfologiczne i molekularne aspekty powstania i ewolucji naczelnych. Pierwsze naczelne, antropoidy, hominidy.

4. Wczesne człowiekowate. Zróżnicowanie morfologiczne i terytorialne australopiteków.

5. Definicja rodzaju Homo, wczesne formy rodzaju Homo. Cechy morfologiczne i rozprzestrzenienie terytorialne Homo ergaster i Homo erectus.

6.Środkowoplejstoceńskie formy Homo. Neandertalczyk i jemu współcześni.

7. Powstanie człowieka współczesnego - koncepcje i interpretacja.

8.Zależności filogenetyczne hominidów.

Literatura:

Lewin R., Foley R.A. 2004, Principles of Human Evolution, Blackwell Pub.

Henke W., Tattersall I. (red.), Handbook of Paleoanthropology, 2007, Springer Ver.

oraz bieżące piśmiennictwo naukowe

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wronka
Prowadzący grup: Henryk Głąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.