Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologiczne techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-149 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Histologiczne techniki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio
Prowadzący grup: Sebastian Hofman, Anna Pecio, Rafał Piprek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Znajomość teoretycznych i praktyczne zasady przygotowania preparatów histologicznych do mikroskopu świetlnego (sekcja, utrwalanie, zatapianie w parafinie, krojenie na mikrotomie i ultramikrotomie, barwienia histologiczne i histochemiczne)

Umiejętnośc identyfikowania podstawowych narzadów i rodzajów tkanek

Znajomość zasad graficznej obróbki zdigitalizowanych zdjęć z mikroskopu świetlnego i przygotowanie ich do wydruku


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu Histologia

Forma i warunki zaliczenia:

1. Wykonanie 15 preparatów wybarwionych różnymi metodami histologicznymi i histochemicznymi

2. Identyfikacja wszystkich wykonanych preparatów uwzględniająca interpretację histologiczną oraz zastosowane metody barwień

3. Graficzne opracowanie zdjęć wykonanych preparatów uwzględniające powiększenie, metodę barwienia i opis podstawowych struktur


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

weryfikacja czynności praktycznych w przygotowaniu, barwieniu i identyfikacji preparatów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

słowne omówienie procedur i zasad wykonywania praktycznych czynności laboratoryjnych; pokaz i omawianie różnych technik i wybranych preparatów

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 40 h

Czytanie przesłanych materiałów do ćwiczeń - 5 h

Przygotowanie się do końcowego zaliczenia - 10 h

Opracowanie portfolio zdjęć z wykonanych na ćwiczeniach preparatów - 20 h

Suma: 75 H

Pełny opis:

Limit miejsc: 36

Treść kursu: Teoretyczne i praktyczne zasady przygotowania preparatów histologicznych do mikroskopu świetlnego (sekcja, utrwalanie, zatapianie w parafinie, krojenie na mikrotomie i ultramikrotomie, barwienie histologiczne i histochemiczne), ich identyfikacja; graficzna obróbka komputerowa obrazów wybranych tkanek i narządów oraz dokonywanie pomiarów wybranych struktur.

UWAGI: Kurs dla studentów II stopnia realizujących specjalności: Biologia komórki oraz Genetyka i biologia rozrodu

Literatura:

J.A. Litwin, M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.2011.

S. Bagiński. Technika mikroskopowa. PWN. 1965.

J.A. Kiernan. Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice. The University of Western Ontario. Kanada.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio
Prowadzący grup: Sebastian Hofman, Anna Pecio, Rafał Piprek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.