Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lichenologia i lichenoindykacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-177 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Lichenologia i lichenoindykacja
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Osyczka, Michał Węgrzyn
Prowadzący grup: Piotr Osyczka, Michał Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zdobywa ogólną wiedzę na temat: natury symbiozy porostowej, podstaw budowy i funkcjonowania grzybów zliczenizowanych (porostów), głównych typów morfologicznych i anatomicznych plech porostowych, ich biologii, ekologii i roli w ekosystemach oraz znaczenia dla człowieka, rozmnażania i rozprzestrzeniania się porostów oraz ich rozmieszczenia geograficznego, produkcji wtórnych metabolitów porostowych i metod ich identyfikacji, chemotaksonomii, metod stosowanych w badaniach lichenoindykacyjnych.


Umiejętności

Student umie: rozpoznawać wybranych przedstawicieli poszczególnych grup porostów prezentowanych na wykładach, oszacować stan kondycji środowiska na podstawie bioty porostowej.


Kompetencje społeczne

Student ma świadomość wpływu porostów na funkcjonowanie ekosystemów, funkcji i wpływu zbiorowisk porostowych na lokalne środowisko, skutków ubożenia bioty porostowej w środowisku.

Wymagania wstępne:

Zalecane ukończenie kursu Mikologia systematyczna.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej – test jednokrotnego wyboru, rysunki schematyczne do opisania, fotografie pospolitych porostów do ich identyfikacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie - koniec semestru

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacje multimedialne, prezentacje okazów)

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

udział w wykładach 30 h

przygotowanie się do zaliczenia 20 h

Suma 50 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady:

Historia badań nad porostami, porosty jako specyficzna forma życia, komponenty plech, natura symbiozy porostowej, kształt i struktura plech, formy wzrostu, bioróżnorodność, anatomia plech, układ komponentów, sposoby rozmnażania i rozprzestrzeniania się porostów, ekologia porostów, ich substraty, wymagania siedliskowe, długość życia porostów, nazewnictwo i klasyfikacja porostów, metody taksonomiczne, chemiczne substancje porostowe i metody ich identyfikacji, metody chemotaksonomiczne, zbiorowiska porostów, rozmieszczenie geograficzne, znaczenie porostów w różnych ekosystemach, lichenoindykacja – metody bioidykacyjne i interpretacja wyników, ochrona porostów, zbiór i konserwacja materiałów zielnikowych, praktyczne zastosowanie porostów.

Literatura:

Literatura:

Bystrek J. (1997): Podstawy lichenologii. WydawnictwoUMCS, Lublin

Wójciak H. (2003): Porosty, mszaki, paprotniki. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Lipnicki L, Wójciak H. (1995): Porosty, Klucz-atlas do oznaczania najpospolitszych gatunków. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Tobolewski Z. (1972): Porosty, klucz do oznaczania gatunków krajowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Nash T.H. (2008): Lichen biology. Cambridge University Press, Cambridge.

Brodo I. M., Sharnoff D. S., Sharnoff S. (2001): Lichens of North America. Yale University Press, New Haven-London

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Osyczka, Michał Węgrzyn
Prowadzący grup: Piotr Osyczka, Michał Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.