Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrofotograficzna pracownia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-190 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikrofotograficzna pracownia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Góralski
Prowadzący grup: Magdalena Denysenko-Bennett, Grzegorz Góralski, Dagmara Kwolek, Barbara Pawełek, Klaudia Sychta, Halina Ślesak, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

W zakresie wiedzy:

Student zna podstawowe zasady rzadzące fotografią i cyfrowym zapisem obrazu.

W zakresie umiejętności:

Student potrafi wykonać poprawne zdjęcia dokumentujące prace badawczą, dokonac ich podstawowej obróbki cyfrowej a także stworzyć z ich użyciem tablice i plakaty.

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Student potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny do pracy w zespole 2 – 3 osobowym.

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń: realizacja ustalonego z prowadzącym projektu - wykonanie zdjęć i opartej o nie tablicy lub plakatu; warunki dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:- uczestnictwo w ćwiczeniach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie ćwiczeń: każdorazowe kontrolowanie sposobu wykonania przez studenta zleconych mu zadań

Metody dydaktyczne:

każde zajęcia laboratoryjne poprzedzone krótką prezentacją wprowadzającą w tematykę ćwiczeń oraz sposobu ich wykonania; praca studentów z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń takich jak mikroskop, lupa, przystawki do mikrofotografii, kamery, skaner;samodzielne przygotowanie różnorodnych materiałów dokumentacyjnych

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w ćwiczeniach 60h

przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu… 10h

SUMA 70h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Podstawowe zasady fotografowania, obsługa cyfrowych aparatów i kamer, także z użyciem mikroskopów i lup, teoria dotycząca cyfrowego zapisu koloru i obrazu, posługiwanie się darmowymi programami służącymi do cyfrowej obróbki obrazu (Gimp), tworzenia tablic oraz plakatów (OpenOffice.org Draw) oraz prostej grafiki wektorowej (OpenOffice.org Draw, Inkscape).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- materiały dydaktyczne udostępniane studentom na ćwiczeniach (autorstwo własne)

- materiały dostępne w Internecie

Uwagi:

Pierwszeństwo uczestniczenia w kursie mają studenci ze specjalności "Biologia komórki".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.