Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oznaczanie kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-209 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Oznaczanie kręgowców
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe cechy systematyczne oznaczania kręgowców w obrębie gromad (K_W15); wykazuje znajomość terminologii biologicznej stosowanej w oznaczaniu kręgowców (K_W13)

Wymagania wstępne:

Wymagane zaliczenie kursu Zoologia kręgowcówForma i warunki zaliczenia:

Termin zaliczenia podawany jest na pierwszych ćwiczeniach.

Kolokwium obejmuje samodzielne oznaczenie kilku osobników z różnych gromad kręgowców do poszczególnych jednostek systematycznych (przy wykorzystaniu kluczy do oznaczania).

Zaliczenie na ocenę pozytywną to uzyskanie 55% pkt


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie oceniania ciągłego pracy studenta oraz kolokwium zaliczeniowego na ostatnich zajęciach.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, prezentacje multimedialne, pokaz

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzinGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Praktyczne zapoznanie się: (1) z najważniejszymi cechami diagnostycznymi, charakteryzującymi poszczególne jednostki systematyczne kręgowców, (2) z biologią oznaczanych gatunków. Na zajęciach oznaczane są gatunki występujące w Polsce. Właściwe oznaczenie przynależności gatunkowej danego kręgowca jest niezbędne zarówno w pracy badawczej jak i dla szeregu dziedzin praktyki gospodarczej.

Literatura:

Klucz do oznaczania kręgowców Polski. Krągłouste i ryby. Red M. Gąsowska, PWN, W-wa 1962; Klucz do oznaczania kręgowców Polski. Płazy. Red. L. Berger, PWN, W-wa 1963; Klucz do oznaczania kręgowców Polski. Ptaki. Passeriformes. Red B. Ferens, PWN, W-wa 1971; Klucz do oznaczania kręgowców Polski. Ptaki. Non-Passeriformes. Red B. Ferens, PWN, W-wa 1967; Klucz do oznaczania kręgowców Polski. Ssaki. Red K.Kowalski, PWN, W-wa 1964.

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.