Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mikroskopowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-214 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy mikroskopowania
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W21 – student zna podstawowe techniki mikroskopowe służące obrazowaniu komórki przy pomocy mikroskopów świetlnych i ich modyfikacji (kontrast-fazowy, ciemne pole, interferencja, polaryzacja, fluorescencja)

Umiejętności:

K_U01 – potrafi poprawnie ustawić i obsłużyć mikroskopy świetlne wg zasady Koehlera


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie – 51% pytań testowych rozwiązanych poprawnie oraz poprawnie ustawiony mikroskop świetlny wg Koehlera.

Brak zaliczenia ćwiczeń w pierwszym terminie umożliwia zaliczenie materiału w terminie poprawkowym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia sprawdzające stan wiedzy studentów po zakończeniu zajęć - 15 testowych pytań jednokrotnego wyboru ocenianych w systemie 0-1 pkt. Czas trwania sprawdzianu - 20 minut. Praktyczny sprawdzian końcowy z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym – ustawienie oświetlenia wg Koehlera.


Metody dydaktyczne:

1) Część teoretyczna zajęć w formie prezentacji audiowizualnych przygotowanych przez prowadzącego zajęcia, które obejmują wprowadzenie w teorię, budowę i działanie mikroskopów świetlnych oraz ich modyfikacji.

2) Część praktyczna - obejmuje pracę z mikroskopami świetlnymi; student uczy się sprawnie ustawiać i posługiwać się wszystkimi elementami mikroskopu służącymi właściwemu obrazowaniu materiałów biologicznych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 15 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 1 h

Przygotowanie się do zaliczenia 1 h

SUMA 17 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny z wykorzystaniem różnych technik mikroskopii optycznej. W części teoretycznej studenci poznają budowę mikroskopu optycznego oraz podstawowe zasady optyki, a także zasady działania różnych typów mikroskopów (mikroskop kontrastowo-fazowy, polaryzacyjno-interferencyjny, fluorescencyjny). W części praktycznej studenci uczą się obsługi mikroskopu optycznego, ustawienia oświetlenia metodą Koehlera oraz podstawowych technik obrazowania. Dodatkowo studenci uczą się przygotowywania preparatów mikroskopowych. Zaliczenie kursu obejmuje kolokwium sprawdzające stan wiedzy studentów oraz sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym – ustawienie oświetlenia wg Koehlera.

Literatura:

Pluta M. Mikroskopia optyczna. PWN, Warszawa 1982

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W21 – student zna podstawowe techniki mikroskopowe służące obrazowaniu komórki przy pomocy mikroskopów świetlnych i ich modyfikacji (kontrast-fazowy, ciemne pole, interferencja, polaryzacja, fluorescencja)

Umiejętności:

K_U01 – potrafi poprawnie ustawić i obsłużyć mikroskopy świetlne wg zasady Koehlera


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie – 51% pytań testowych rozwiązanych poprawnie oraz poprawnie ustawiony mikroskop świetlny wg Koehlera.

Brak zaliczenia ćwiczeń w pierwszym terminie umożliwia zaliczenie materiału w terminie poprawkowym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia sprawdzające stan wiedzy studentów po zakończeniu zajęć - 15 testowych pytań jednokrotnego wyboru ocenianych w systemie 0-1 pkt. Czas trwania sprawdzianu - 20 minut. Praktyczny sprawdzian końcowy z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym – ustawienie oświetlenia wg Koehlera.


Metody dydaktyczne:

1) Część teoretyczna zajęć w formie prezentacji audiowizualnych przygotowanych przez prowadzącego zajęcia, które obejmują wprowadzenie w teorię, budowę i działanie mikroskopów świetlnych oraz ich modyfikacji.

2) Część praktyczna - obejmuje pracę z mikroskopami świetlnymi; student uczy się sprawnie ustawiać i posługiwać się wszystkimi elementami mikroskopu służącymi właściwemu obrazowaniu materiałów biologicznych.


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 15 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 1 h

Przygotowanie się do zaliczenia 1 h

SUMA 17 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny z wykorzystaniem różnych technik mikroskopii optycznej. W części teoretycznej studenci poznają budowę mikroskopu optycznego oraz podstawowe zasady optyki, a także zasady działania różnych typów mikroskopów (mikroskop kontrastowo-fazowy, polaryzacyjno-interferencyjny, fluorescencyjny). W części praktycznej studenci uczą się obsługi mikroskopu optycznego, ustawienia oświetlenia metodą Koehlera oraz podstawowych technik obrazowania. Dodatkowo studenci uczą się przygotowywania preparatów mikroskopowych. Zaliczenie kursu obejmuje kolokwium sprawdzające stan wiedzy studentów oraz sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym – ustawienie oświetlenia wg Koehlera.

Literatura:

Pluta M. Mikroskopia optyczna. PWN, Warszawa 1982

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Limit miejsc na grupę: 18

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: Milena Damulewicz, Jolanta Górska-Andrzejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.