Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protozoologia praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-222 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Protozoologia praktyczna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Fyda
Prowadzący grup: Janusz Fyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

- wiedza: ma pogłębioną wiedzę dotycząca protozoologii

- umiejętności: stosuje podstawowe techniki obserwacji, barwienia i badania pierwotniaków

- kompetencje społeczne: rozumie potrzebę uczenia się i praktycznego stosowania nabytej wiedzy.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach min 13 obecności, aktywność w wykonywaniu i ćwiczeniu technik i metod oraz otrzymanie ich pozytywnych rezultatów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pozytywne efekty ćwiczonych metod i analiz, zaliczenie sprawozdań.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - pokaz

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 45 godz.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych światem mikroorganizmów i metodami mikroskopowymi. Celem jest opanowanie praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych metod badania pierwotniaków takich jak: pobieranie prób i ocena liczebności; obserwacje przyżyciowe; rozpoznawanie najważniejszych grup taksonomicznych; metody hodowli; przyżyciowe techniki barwienia orzęsków; metody srebrowe; preparaty trwałe; mikrofotografia i komputerowa analiza obrazu; wykorzystanie pierwotniaków do oceny stopnia zanieczyszczenia wód, w eksperymentach laboratoryjnych, na lekcjach biologii; ocena jakości osadu czynnego w oparciu o indeks biotyczny osadu Madonieg’o i metodę Eikelboom’a.

Literatura:

Foissner W., Berger H. 1996. A user-friendly guide to the ciliates (Protozoa, Ciliophora) commonly used by hydrobiologists as bioindicators in rivers, lakes, and waste waters, with notes on their ecology. Freshwater Biology 35.

Patterson D.J., Hedley. S. Free-living freshwater protozoa.1982.

Inne:

Bieniarz K., Kownacki A., Epler P 2003: Biologia stawów rybnych. Część 2. Systematyka i ekologia organizmów wodnych, Wyd. IRS, Olsztyn, 167-209.

Fiałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Wiąckowski K 2005: Osad czynny: biologia i analiza mikroskopowa. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków, 53-189.

Klucze i atlasy zagraniczne.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Fyda
Prowadzący grup: Janusz Fyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.