Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-231 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Socjobiologia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Włoch-Salamon
Prowadzący grup: Zofia Prokop, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe pojęcia odnoszące się do biologicznej klasyfikacji zachowań społecznych (K_W13) oraz mechanizmy ewolucyjne kształtujące zachowania społeczne zwierząt (K_W12). Rozumie znaczenie badań empirycznych w weryfikacji hipotez dotyczących ewolucji zachowań społecznych (K_W02). Na podstawie nabytej wiedzy potrafi krytycznie ocenić informacje na temat zachowań społecznych zwierząt pojawiających się w mediach (K_U05)

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs genetyki

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowyMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwoium - test wyboru

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, wykład problemowy.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 h

Przygotowanie do testu końcowego - 15 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady:

1) Zachowanie społeczne jako cecha podlegająca doborowi naturalnemu

2) Klasyfikacja zachowań społecznych wg. Triversa; Badanie ewolucji zachowań społecznych: pojęcie ewolucyjnie stabilnej strategii (ESS)

3) Ewolucja altruizmu: słabość doboru grupowego, rola i interpretacja pokrewieństwa genetycznego, dobór krewniaczy

4) rozpoznawanie krewnych i inne sposoby identyfikacji “genów na altruizm”

5) Altruizm reprodukcyjny i ewolucja reprodukcyjnego podziału pracy

6) Rola pokrewieństwa genetycznego w ewolucji zachowań złośliwych i samolubnych

7) Altruizm wzajemny i ewolucja kooperacji

8) Rola kary w interakcjach społecznych

9) Zachowania samolubne i konflikty; koszty i zyski z agresji: analiza ESS

10) alternatywne taktyki rozrodcze jako konsekwencja konfliktu o dostęp do rozrodu

11) Ewolucyjne konsekwencje konfliktu o dostęp do rozrodu i dobór płciowy

12) Systemy kojarzeń: klasyfikacja “społeczna” i “genetyczna”.

13) Koszty i zyski z opieki nad potomstwem; konflikt między rodzicami a potomstwem o wielkość wkładu rodzicielskiego

14) Ewolucja komunikacji międzyosobniczej

15) Współczesne nurty w socjobiologii człowieka

Literatura:

Uzupełniająca:

Krebs, J.R.; Davies, N.B. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej

Dawkins, R. Samolubny gen

Wilson, E.O. Socjobiologia

Łomnicki, A. Ekologia Ewolucyjna

Buss, D.E. Psychologia ewolucyjna

Ridley, M. O pochodzeniu cnoty

Znak, rocznik 1991, nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.