Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-231 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Socjobiologia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Włoch-Salamon
Prowadzący grup: Zofia Prokop, Dominika Włoch-Salamon
Strona przedmiotu: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/6/32
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna podstawowe pojęcia odnoszące się do biologicznej klasyfikacji zachowań społecznych (K_W13) oraz mechanizmy ewolucyjne kształtujące zachowania społeczne zwierząt (K_W12). Rozumie znaczenie badań empirycznych w weryfikacji hipotez dotyczących ewolucji zachowań społecznych (K_W02). Na podstawie nabytej wiedzy potrafi krytycznie ocenić informacje na temat zachowań społecznych zwierząt pojawiających się w mediach (K_U05)

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs genetyki

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowyMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwoium - test wyboru

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, wykład problemowy.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 h

Przygotowanie do testu końcowego - 15 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

W trakcie każdego wykładu jedno lub dwa pytania dotyczące treści wykładu. Odpowiedzi punktowane, a punkty stanowią 15% wszystkich punktów.

Zadanie obowiązkowe obserwacja opisać. Zadanie punktowane, stanowi 15% wszystkich punktów.

Egzamin test wyboru, pytania zamknięte/otwart 70 % wszystkich punktów.

Żeby być klasyfikowaną (nym) należy uzyskać min 51% puntów z egazminu końcowego.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia

Skrócony opis:

1. 08. PAŹDZIERNIK_

Socjobiologia, nauka empiryczna. Zachowanie społeczne jako cecha podlegająca doborowi naturalnemu

2. 15 PAŹDZIERNIK

Natura czy kultura? – nowe oblicze starego sporu

3. 22 PAŹDZIERNIK

Zrozumieć współpracę

4. 29 PAŹDZIERNIK_ Zofia Prokop

1. Orientacja w środowisku, rozpoznawanie osobników, komunikacja i podejmowanie decyzji

5. 5 LISTOPAD _Zofia Prokop

2. Konkurencja, konflikt i współpraca (nauka jako aktywność społeczna)

6. 12 LISTOPAD

TEORIA GIER (Konflikty, Altruizm odwzajemniony. Dylemat więźnia. Strategia wet-za-wet

7. 19 LISTOPAD

Układy eusocjalne: ewolucja i pokrewieństwo konflikty w układach

8. 26 LISTOPAD_Zofia Prokop

3. Rozwiązywanie konfliktów (u ludzi)

3 GRUDZIEŃ

Zachowania Socjalne mikroorganizmów. Socjo-mikrobiologia,

10 GRUDZIEŃ

Życie w stadzie: sieć społeczna, zachowania zbiorowe; indywidualność.

17 GRUDZIEŃ_Zofia Prokop

4. Rozmnażanie płciowe i wychowanie potomstwa: konflikty i współpraca

7 STYCZEŃ

Socjobiologia człowieka: hierarchia, agresja, zachowania zbiorowe,

14 STYCZEŃ Agnieszka Olszańska

Zachowania społeczne w ochronie gatunkowej. Dr Agnieszka Olszańska (IOP zaproszony gość)

21 STYCZEŃ

“Antropocene

28 STYCZEŃ_Zofia Prokop

5. Problemy antropocenu

Uwagi:

1. Łomnicki, A. (2012). Ekologia ewolucyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Székely, T., Moore, A. J. and Komdeur, J. (2010). Social behaviour: genes, ecology and evolution. Cambridge University Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Włoch-Salamon
Prowadzący grup: Zofia Prokop, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.