Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-331 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zapoznanie się z bioróżnorodnością przystosowań i zachowań godowych w obrębie różnych jednostek systematycznych kręgowców.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej (pytania testowe i mini eseje).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pracy pisemnej w formie miniesejów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Pokaz preparatów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia

Pełny opis:

Wykłady zawierają dane o przystosowaniach, zachowaniu i obyczajach związanych z rozrodem i wychowaniem potomstwa u wybranych przedstawicieli poszczególnych gromad kręgowców. Kurs obejmuje też niektóre zagadnienia embriologii kręgowców. Treści wykładu obrazowane są dodatkowo odpowiednio dobranymi preparatami.

Literatura:

Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest znajomość treści prezentowanych wykładów oraz dodatkowo zapoznanie się z (1) Walka płci. J. Sparks (Bertelsman Media Sp zoo, W-wa 2001 oraz (2) Ewolucja żyworodności u ryb. A. Pecio, Przegląd Zoologiczny 2001, XLV: 29-41.

Uwagi:

W roku ak. 2020/21 wykład będzie się odbywał zdalnie w czasie rzeczywistym. Terminy zajęć: pierwszy wykład - 8 październik 45 minut, a kolejne siedem spotkań po 2 godziny lekcyjne. Zaliczenie na ocenę, zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji Forms.

Kurs odbywa się w latach parzystych (co dwa lata).

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.