Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-372 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kruczek
Prowadzący grup: Joanna Kapusta, Małgorzata Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA – student zdobywa wiedzę dotyczącą biologii, fizjologii i endokrynologii rozrodu zwierząt laboratoryjnych, wykazuje znajomość aktualnego stanu wiedzy dotyczącej eksperymentowania na zwierzętach

UMIEJĘTNOŚCI - zna zasady prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych i eksperymentowania na zwierzętach kręgowych oraz wykonywania podstawowych zabiegów, umie zbierać dane empiryczne i dokonywać ich interpretacji, zdobywa umiejętność pracy w zespole

KOMPETENCJE - wykazuje odpowiedzialność za powierzone zwierzęta doświadczalne, wykazuje zrozumienie zjawisk fizjologicznych związanych z rozrodem zwierząt kręgowych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: zaliczenie pisemne, Miniesej plus test wyboru (pytania otwarte 2 zagadnienia oraz pytania zamknięte). Zaliczenie pozytywne jeżeli student uzyska 51% punktów. Czas trwania 45 minut.


ćwiczenia: aktywna praca na ćwiczeniach. W przypadku gdy student chce otrzymać wyznaczenie dla osoby uczestniczącej w wykonywaniu procedur na zwierzętach kręgowych obecność musi być 100%. Jeżeli nie chce otrzymać wyznaczenia dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowania do ćwiczeń

Ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych

Ocena udziału w dyskusji na zajęciach praktycznych

Metody dydaktyczne:

Podające – wykład informacyjny

Praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne

Eksponujące – filmy video

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 14 godz.

udział w ćwiczenia: 16 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia: 20 godz.

razem: 50 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

neurobiologia, rok 1
neurobiologia, rok 1

Skrócony opis:

Pochodzenie i biologia zwierząt laboratoryjnych. Wykorzystanie zwierząt kręgowych i bezkręgowych w badaniach. Eutanazja. Regulacje prawne obowiązujące w Europie i w Polsce.

Pełny opis:

Wykład: Pochodzenie, podstawy anatomii, fizjologii, genetyki i biologii zwierząt laboratoryjnych - myszy, szczurów, chomików, świnki morskiej i królika. Wykorzystanie zwierząt bezkręgowych w badaniach laboratoryjnych. Rozród i systemy kojarzeń. Warunki bytowe i zasady żywienia. Wpływ czynników środowiskowych na kondycję zwierząt i ich rozród. Higiena i kontrola stanu zdrowia. Rozpoznawanie oznak dystresu, bólu i cierpienia. Systemy eutanazji, uśmierzania bólu i humanitarnego zakończenia procedury. Regulacje prawne obowiązujące w Europie i w Polsce, Komisje etyczne. Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami.

Ćwiczenia: Wizytacja w zwierzętarni i normy utrzymania zwierząt. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami. Badania na ekto- i endopasożyty. Rodzaje behawioru. Przygotowanie zwierząt do procedur. Podstawowe zabiegi na zwierzętach. Pobieranie materiału do badań: krwi, moczu i kału. Metody oznaczania faz cyklu estralnego u gryzoni. Podstawowe zabiegi chirurgiczne. Rozród owiec - zajęcia prowadzone w Zakładzie hodowli kóz i owiec Uniwersytetu Rolniczego.

Ćwiczenia realizowane w oparciu o filmy, analizę taśm video i zajęcia praktyczne.

Zakres dziedzinowy - fizjologia, endokrynologia, rozród

Literatura:

1. Zwierzęta laboratoryjne; Metody hodowli i doświadczeń. Red. J. Brylińska, J. Kwiatkowska, 1996

2. Bieżące, anglojęzyczne artykuły naukowe dostarczone przez prowadzącego kurs.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Po zaliczeniu kursu studenci, którzy planują wykonywać eksperymenty na zwierzętach kręgowych w ramach pracy magisterskiej, mogą otrzymać wyznaczenie dla osoby uczestniczącej w wykonywaniu procedur. Podstawą jest potwierdzenie zaliczenia kursu oraz złożenie odpowiedniego wniosku (do pobrania ze strony internetowej Wydziału).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kruczek
Prowadzący grup: Joanna Kapusta, Małgorzata Kruczek, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.