Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia owoców i nasion

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-41 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia owoców i nasion
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pacyna
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna:

– budowę morfologiczną owoców i nasion przedstawicieli roślin różnych rodzin krajowych i egzotycznych,

– sposoby rozsiewania owoców i nasion,

– zasady tworzenia klucza do oznaczania owoców i nasion

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01, K_W03, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13,

K_W15, KW21


W zakresie umiejętności:

Student potrafi:

– oznaczać rośliny naczyniowe na podstawie owoców i nasion,

– rozpoznawać rodziny na podstawie morfologii owoców,

– wyciągać wnioski dotyczące biologii rozsiewania roślin na podstawie owoców i nasion

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U12


W zakresie kompetencji społecznych:

Student:

– wykazuje potrzebę stałego wzbogacania wiedzy

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach, zaliczenie na ocenę - wymagane jest uzyskanie minimum 50% prawidłowych odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie praktyczne: Opis morfologiczny owoców i nasion wybranych przedstawicieli roślin, wyciągnięcie wniosków dotyczących biologii rozsiewania i przynależności do rodzin, sporządzenie klucza do oznaczenia okazów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w obserwacji morfologii żywego i konserwowanego materiału owoców i nasion roślin krajowych i egzotycznych, praktyczne oznaczanie owoców i nasion, obserwacja owoców i nasion na roślinach w terenie (Ogród Botaniczny). Wizyta w szklarniach i muzeum Ogrodu Botanicznego.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w ćwiczeniach 15 h

Praca własna studenta 10 h

Suma 25 hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Praktyczne zaznajomienie z budową morfologiczną i biologią rozsiewania owoców i nasion pochodzących z wybranych gatunków roślin krajowych i egzotycznych. Nabycie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania roślin naczyniowych na podstawie owoców i nasion.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kulpa W. 1988. Nasionoznawstwo chwastów. PWRiL, Warszawa

Młodzianowska D. 1981. Nasionoznawstwo. PWRiL, Warszawa

Hryniewiecki B. 1952. Owoce i nasiona. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Pieniążek J., Pieniążek S. A. 1981. Owoce krain dalekich. PWRiL, Warszawa

Lisowski S. 1996. Świat roślinny tropików. Wyd. Sorus, Poznań

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Sposób realizacji - ćwiczenia w pracowniach Instytutu Botaniki, ul. Kopernika 31 (sala nr 40) oraz na terenie Ogrodu Botanicznego, w tym w szklarniach i muzeum Ogrodu.

Zajęcia odbywają się przez 7 tygodni po dwie godziny (od X do XI).

Zajęcia rozpoczną się 21.10.2019

Przy zapisywaniu się do grup proszę wziąć pod uwagę czas dojazdu z Kampusu na ul. Kopernika 31 (tram 52 ok. 30-40 min)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pacyna
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.