Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-42 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Fyda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza: zna podstawy biologii i ekologii pierwotniaków

- umiejętności: potrafi odróżnić główne grup pierwotniaków,

- kompetencje społeczne: rozumie potrzebę uczenia się i praktycznego stosowania nabytej wiedzy .

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie testu na minimum 60% punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test zaliczeniowy, pytania zamknięte i otwarte

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Wykłady: 15 godz,

Przygotowanie się do zaliczenia: 10 godzin

Razem: 25 godzin


Pełny opis:

Wykłady: Pochodzenie i relacje filogenetyczne pierwotniaków. Przegląd ważniejszych grup taksonomicznych. Zagadnienia związane z ruchem, odżywianiem i rozmnażaniem się organizmów jednokomórkowych. Orzęski i ich rola w różnych środowiskach naturalnych i ekstremalnych. Pierwotniaki chorobotwórcze i pasożytnicze.

Literatura:

Hausmann K. 2003 Protistology

Fenchel T.1987. Ecology of protozoa

Sleigh M. 1975. Protozoa and other protist.

Inne:

Bieniarz K., Kownacki A., Epler P 2003: Biologia stawów rybnych. Część 2. Systematyka i ekologia organizmów wodnych, Wyd. IRS, Olsztyn, 167-209.

Czapik A. 1980 Podstawy protozoologii PWN. (kolejne wydania)

Fiałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Wiąckowski K 2005: Osad czynny: biologia i analiza mikroskopowa. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków, 53-189.

Raabe Z. 1964 Zarys protozoologii .

Obszerne rozdziały z podręczników zoologii ogólnej np.,

Grabda E. Zoologia bezkręgowce PWN,

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Fyda
Prowadzący grup: Janusz Fyda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.